ויזת בעלי מקצוע (Skilled Migration Program):

אשרה זו, המכונה גם "הגירה כללית", מבוססת על מיומנות מקצועית, הכשרה וניסיון של המועמד. שלושה מסלולים בקטגוריה זו:

•    אשרה בלתי תלויה במקצוע - Skilled- Independent Visa (תת-סוג 189) 
•    אשרת בעלי מקצוע תחת חסות מדינה - Skilled-Nominated Visa  (תת-סוג 190) 
•    אשרת בעלי מקצוע בחסות אזורית - Skilled-Regional Sponsored Visa (תת-סוג 489)

ההערכה שלנו תעזור לך להחליט מהו הנתיב המתאים ביותר עבורך

הגירה אוסטרליה - אשרה בלתי תלויה במקצוע - Skilled- Independent Visa (תת-סוג 189) 

אשרה זו הנה אשרת קבע, הניתנת למועמד שהגיע ל – 60 נקודות בהערכה המקצועית הראשונית (ר' בפרק "מבחן הנקודות").

על המועמד להראות כי הנו בעל הנתונים או הכישורים לעסוק במקצוע המופיע ברשימת ה Medium and Long-term Strategic Skills List.

נכון להיום ישנם 179 סוגי מקצועות ברשימה הנ"ל, המתעדכנת מעת לעת. מועמדים שמקצועם מנוי ברשימת ה-  Medium and Long-term Strategic Skills List אינם נדרשים לחסות מדינה או אזור.

אשרת בעלי מקצוע בחסות (ספונסר)  Skilled-Nominated Visa -(תת-סוג 190) 

אשרה בחסות המדינה או בחסות האזור ניתנת בהתאם לתכנית המדינה או האזור בו מוגשת המועמדות. התנאים והדרישות משתנים ממדינה למדינה ומאזור לאזור ומתעדכנים מעת לעת. אשרה זו תוענק למועמד שלרשותו 55 נקודות לפי ההערכה המקצועית הראשונית. אשרה זו תוענק למועמד שהראה כי הנו בעל הנתונים או הכישורים לעסוק במקצוע המופיע ברשימת ה Medium and Long-term Strategic Skills List או ברשימת ה Short term Skilled Occupation List (ר' פרק מבחן הנקודות). אשרה זו הנה אשרת קבע על בסיס חסות המדינה / אזור, המוענקת למועמד המתחייב להתגורר במדינה / אזור נותני החסות למשך 2 שנים לפחות. החסות האמורה מוצעת על ידי המדינות / אזורים הבאים: 

The Australian Capital Territory
New South Wales
Victoria
Queensland
South Australia
The Northern Territory
Western Australia
Tasmania

אשרת בעלי מקצוע בחסות אזורית - Skilled-Regional Sponsored Visa (תת-סוג 489)

אשרה זו מיועדת למועמדים שלרשותם 50 נקודות, אשר יגורו במדינה / אזור הרלבנטיים במשך 2 שנים לפחות והמקצוע שלהם מופיע ברשימת ה Regional Occupation List. בחלוף שנתיים, המחזיק באשרה זו יוכל לעתור לקבלת אשרת קבע של "אנשי מקצוע", זאת בתנאי שהתגורר במשך שנתיים במדינה / אזור כאמור ועבד במשרה מלאה במשך שנה שלמה לפחות באזור המיועד ומילא אחר כל תנאיה של אשרה זמנית זו. החסות האמורה מוצעת על ידי המדינות / אזורים:

The Australian Capital Territory
New South Wales
Victoria
Queensland
South Australia
The Northern Territory
Western Australia
Tasmania

הגירה לאוסטרליה - מבחן הנקודות

כאשר מועמד מגיש בקשה לאשרה בלתי תלויה במקצוע / מקצוע תחת חסות מדינה או מקצוע תחת חסות אזורית, תוערך בקשתו על בסיס מבחן הנקודות. 

נקודות מוקנות עבור: 

גיל 
מקצוע 
הכשרה
ניסיון תעסוקתי בתחום מסוים 
ניסיון תעסוקתי באוסטרליה 
שליטה בשפה האנגלית 
שפה בינ"ל מוכרת 
לימודים באזורים מסוימים באוסטרליה 
כישורים / הכשרות של בן/בת הזוג 
חסות (ספונסר) ממשלת המדינה / האזור (ויזה - תת סוג 190) 
חסות (ספונסר) הממשל האזורי או על ידי "קרוב" (ויזה – תת סוג 489) 

א. גיל 
נקודות מוענקות בגין גיל המועמד בעת הגשת הבקשה, באופן כדלקמן: 
19-24 שנים - 25 נקודות   
25-32 שנים - 30 נקודות 
33-39 שנים - 25 נקודות 
40-44 שנים - 15 נקודות 

מגיל 45 ואילך אין זכאות לכל מועמדות שהיא להגירה לאוסטרליה על בסיס מקצוע. 

ב. מקצוע 

על מנת להגיש בקשה להגירה לאוסטרליה, על מקצועך להופיע ברשימת המקצועות דלהלן, בהתאם למקצוע הנבחר, במועד הגשת בקשת המועמדות:

אשרות בלתי תלויות במקצוע - סוג 189 - Skilled Independent Visa:

מקצועך חייב להופיע ברשימת Medium and Long term Strategic Skills List (נכון להיום קיימים 179 סוגי מקצועות במסלול זה).

אשרות בעלי מקצוע תחת חסות (פונסר) - סוג 189 - Skilled State Sponsered:

מקצועך חייב להופיע ברשימת  Medium and Long term Strategic Skills List (נכון להיום קיימים 179 סוגי מקצועות במסלול זה) או ברשימת Short term Skilled Occupation List  (נכון להיום קיימים 242 סוגי מקצועות במסלול זה). 

אשרות בעלי מקצוע תחת חסות (פונסר) - סוג 489 -  Skilled Regional Sponsered Visa

ג. שליטה בשפה האנגלית 

על המועמד להמציא הוכחה המעידה על רמת שליטתו בשפה האנגלית, זאת על ידי הגשת התוצאות שהשיג באחד ממבחני האנגלית הבאים:

מאחר וכל גוף מעריך את כישורי המועמד על פי מבחן שונה, מומלץ להתייעץ עם נציג "קנגורו שירותי הגירה לאוסטרליה" לפני ביצוע כל מבחן שהוא מהרשימה הנ"ל לבדיקת התאמה לסוג האשרה המבוקשת.   

שיעור הנקודות להן יהא זכאי המועמד הנו בהתאם לתוצאות המבחן הנבחר, בהתאם לטבלה שלעיל. כל מועמד חייב להיבחן, ללא יוצא מן הכלל.

בדרך כלל יידרש המועמד להיבחן ב IELTS General Training test (או מבחן ברמה דומה), אלא אם ידרוש הארגון המעריך מבחן שונה.

המבחן באנגלית יהא בן לא יותר מ 3 שנים בעת הגשת המועמדות. 

ד. ניסיון תעסוקתי מסוים 

אם המועמד הנו בעל ניסיון תעסוקתי או בעל כשירות ב 10 השנים האחרונות במקצוע הנבחר, אפשר שיהא זכאי לנקודות כמתואר להלן:

ניסיון תעסוקתי בן 3 שנים לפחות = 5 נקודות.

ניסיון תעסוקתי בן 5 שנים לפחות = 10 נקודות.     

ניסיון תעסוקתי בן 8 שנים לפחות = 15 נקודות.

ה. ניסיון תעסוקתי באוסטרליה

אם המועמד הנו בעל ניסיון תעסוקתי או בעל כשירות במקצוע הנבחר ב 10 השנים האחרונות באוסטרליה, אפשר שיהא זכאי לנקודות כמתואר להלן:

ניסיון תעסוקתי בן 1 שנה לפחות = 5 נקודות.

ניסיון תעסוקתי בן 3 שנים לפחות = 10 נקודות.

ניסיון תעסוקתי בן 5 שנים לפחות = 15 נקודות.     

ניסיון תעסוקתי בן 8 שנים לפחות = 20 נקודות.

חשוב לציין כי שיעור הנקודות המקסימלי להן יהא המועמד זכאי, בגין ניסיון מקצועי מכל סוג באוסטרליה ו/או מחוצה לה, הנו 20.

ו. תארים ותעודות: 

ז. שפה מוכרת

המועמד יוכל ליהנות מ 5 נקודות זכאות עבור שליטה בשפה המוכרת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מתרגמים ומפרשים - National Accreditation Authority for Translators and Interpreter
( NAATI)
 

ח. לימודים ומחיה באזורים מסוימים באוסטרליה

מועמד שהתגורר באוסטרליה באזור הנמנה על אזורים בעלי שיעור גידול אוכלוסין נמוך ואשר עמד בדרישת 2 שנות לימוד בקמפוס המשויך לאזור כאמור (על פי postcode),יהא זכאי ל 5 נקודות. 

ט. כישורי בן/בת הזוג

מועמד יהא זכאי ל 5 נקודות אם בן/בת זוגו/שותפו לחיים עומד בדרישות הבסיסיות בהתאם למפורט לעיל: גיל, שליטה בשפה האנגלית, ניסיון תעסוקתי, כישורים, הכשרה, 2 שנות לימוד, קבלת הערכה חיובית מהרשות הרלוונטית למקצוע הנבחר.

י. מינוי של מדינה / אזור 

אשרות מקצוע תחת חסות (ספונסר) המדינה - סוג 190 Skilled State Sponsor Visa:
מועמד יהא זכאי ל 5 נקודות עבור מועמדות לאשרת מקצוע תחת חסות (תת סוג מס' 190) המוכר על ידי ממשלת המדינה. 

אשרות מקצוע תחת חסות (ספונסר) אזורית - סוג 489 Skilled Regional Sponsored Visa:
מועמד יהא זכאי ל 10 נקודות עבור מועמדות לאשרת מקצוע תחת חסות אזורית (תת סוג 489) המוכר על ידי הממשל האזורי.

מאחר והנך עשוי/ה לענות על קריטריונים שונים הרלבנטיים לסוגי אשרה בעלי דרישות ותנאים רבים ומגוונים, מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי לבחירת האשרה המתאימה והכדאית עבורך.

Stages in the Skilled Migration Process

על כל המעוניין להגיש בקשת הגירה לאוסטרליה הידועה כ"הבעת עניין" בהגירה כאמור, להציג את הנתונים הבאים:

  1. הערכה מקצועית חיובית מהגוף האוסטרלי הרלבנטי המיועד (חלק מהמקצועות דרושים כמובן גם רישיון)
  2. תוצאת המבחן הנדרש באנגלית (ר' -פרק מבחן הנקודות).
  3. אישור חסות המדינה עבור אשרה בחסות מדינה (תת סוג 190) או אישור חסות האזור עבור אשרה בחסות אזורית (תת סוג 489).
  4. הגשת בקשת "הבעת עניין".
  5. קבלת הזמנה להגשת מועמדות.
  6. מתן הסכמה להגשת המועמדות על פי ההזמנה - תוך 60 יום מקבלת ההזמנה ותשלום האגרה הממשלתית הדרושה. כמו כן, על המועמד/ת ובן/בת זוגו/ה וילדיהם לערוך את הבדיקות הרפואיות, וכן נדרשים בני/ות הזוג וילדיהם שגילם מעל 16 שנים להציג תעודה בדבר רישום פלילי מאת המשטרה אשר בכל מדינה בה חיו המועמד ו/או משפחתו במשך  12 החודשים שקדמו להגשת הבקשה.
  7. קיימים סוגים רבים של אשרות הגירה לאוסטרליה על בסיס מקצוע עבור מועמדים המצויים באוסטרליה, אשר לאחר קבלת חסות מעסיק עשויות להפוך לאשרות קבע.

צור קשר

הנך עשוי/ה לענות על קריטריונים שונים הרלבנטיים לסוגי אשרה שונים, רבים ומגוונים, על כן מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי לבחירת האשרה המתאימה עבורך.

קנגורו שירותי הגירה מתמחה מזה שנים רבות בהגירה ובקבלת כל סוגי אשרות (לטווח קצר וארוך) לאוסטרליה. אל תהסס לפנות אלינו כדי לדון עם נציגנו את האפשרויות העומדות בפניך ו / או למלא את השאלון שלנו ולשלוח אותו אלינו. נא צור קשר עם נציגנו לקבלת מידע והכוונה ראשוניים, כולל מילוי שאלון כללי.

 לפרטים וייעוץ ראשוני צרו קשר

03-6134244

השאירו פרטים מלאים ונדאג לחזור בהקדם לספק לכם מענה מקצועי ואדיב

עמוד הפייסבוק של קנגורו שירותי הגירה עמוד הגוגל+ של קנגורו שירותי הגירה הפרופיל של עו”ד ליסה סגלוב בלינקדין