כאשר מועמד מגיש בקשה לאשרה תחת הסוגים - אשרות בלתי תלויות במקצוע, אשרות בעלי מקצוע תחת חסות או אשרות בעלי מקצוע תחת חסות אזורית, אזי בקשתו תוערך כנגד מבחן הנקודות. 


נקודות מוקנות עבור: 

א. גיל 
ב. מקצוע 
ג. יכולות בשפה האנגלית 
ד. ניסיון תעסוקתי מסוים 
ה. ניסיון תעסוקתי באוסטרליה 
ו. הכשרות באוסטרליה 
ז. שפה נדרשת 
ח. לימודים ומחיה באזורים מסוימים באוסטרליה 
ט. כישורי בן/בת הזוג 
י. מינוי על ידי מדינה / ממשל אזורי 
יא. חסות על ידי אזור מיועד/מסוים
א. גיל 
נקודות מוענקות בגין גיל המועמד בעת הגשת הבקשה, כדלקמן: 
18-29 שנים 30 נקודות 
30-34 שנים 25 נקודות 
35-39 שנים 20 נקודות 
40-44 שנים 15 נקודות 

ב. מקצוע 
על מנת להגיש בקשה להגירה לאוסטרליה, על מקצועך להופיע ברשימת המקצועות במועד הגשת הבקשה. מחלקת ההגירה והאזרחות העניקה 40, 50 או 60 נקודות בגין המקצועות השונים המופיעים ברשימה האמורה - ר' רשימת המקצועות:www.immi.gov.au/allforms/pdf/1121i.pdf 

ג. שליטה בשפה האנגלית 
על המועמד להמציא הוכחה המעידה על רמת שליטתו בשפה האנגלית על ידי הגשת התוצאות שהשיג במבחן ה- IELTS. מספר הנקודות שיוענקו תלוי בתוצאות המבחן. בדרך כלל, נדרש המועמד לערוך את מבחן ההכשרה הכללי, אלא אם כן הוגדר אחרת על ידי האיגוד המקצועי המעריך את מקצועו של המועמד. נדרש כי תוצאות מבחן ה- IELTS הושגו לא יותר משנתיים ימים קודם להגשת הבקשה. 
מומחיות באנגלית מוגדרת כהשגת תוצאה של לפחות 7 בכל אחד מ- 4 חלקיו של מבחן ה- IELTS, והיא מעניקה למשיגה 25 נקודות. 
שליטה באנגלית מוגדרת כהשגת תוצאה של לפחות 6 בכל אחד מ- 4 חלקיו של מבחן ה- IELTS, והיא מעניקה למשיגה 15 נקודות. 
רמת אנגלית מקצועית מוגדרת כהשגת תוצאה של לפחות 5 בכל אחד מ- 4 חלקיו של מבחן ה- IELTS, והיא מעניקה למשיגה 15 נקודות. ניתן לזכות בנקודות בגין רמה זו רק במידה והמועמד ציין עיסוק במסחר מקצועי. 
אדם יחשב כבעל אנגלית מקצועית ויוענקו לו באופן אוטומטי 15 נקודות באם הינו מחזיק דרכון בריטי, אירי, אמריקאי (ארה"ב), או קנדי. 
יכולת בשפה האנגלית מוגדרת כהשגת ציון ממוצע של לפחות 5.5 במבחן ה- IELTS, והיא מעניקה למשיגה 15 נקודות. ניתן לזכות בנקודות בגין רמה זו רק במידה והמועמד מגיש בקשה לאשרת בעלי מקצוע תחת חסות אזורית ובנוסף, שילם את שכר הלימוד להשתתפות בלימודי השפה האנגלית במדינה / אזור משתתפים. 

ד. ניסיון תעסוקתי מסוים 
אם המקצוע על בסיסו הנך מגיש מועמדותך מצוין כשווה ערך ל- 60 נקודות, ועבדת במקצוע זה או במקצוע הדומה לו ברמת מיומנות, במשך לפחות 3 שנים מתוך 4 השנים אשר קדמו בסמיכות למועד הגשת בקשתך, אזי תהיה זכאי ל- 10 נקודות. 
אם המקצוע על בסיסו הנך מגיש מועמדותך מצוין כשווה ערך ל- 40, 50 או 60 נקודות והועסקת כעובד מקצועי, קרי, באחד מן העיסוקים המפורטים ברשימת העיסוקים המקצועיים, במשך לפחות 3 שנים מתוך 4 השנים הסמוכות עובר להגשת הבקשה, אזי ביכולתך לצבור 5 נקודות. 

ה. ניסיון תעסוקתי באוסטרליה 
נקודות מוענקות אם המועמד צבר סך כולל של 12 חודשי ניסיון בתעסוקה מקצועית באוסטרליה, תוך שימוש באשרה שאפשרה לו לעבוד כמפורט: 
אדם שהועסק באוסטרליה בעיסוק אשר על בסיסו הוא מגיש את הבקשה לאשרה או מקצוע קרוב שקשור בו, במשך סך כולל של 12 חודשים מתוך 48 החודשים הסמוכים עובר להגשת הבקשה, ביכולתו לצבור 10 נקודות. 
אדם שהשלים שנת מומחיות באוסטרליה בעיסוק המקצועי שלו או עיסוק מקצועי קרוב שקשור בו, במשך סך כולל של 12 חודשים מתוך התקופה של 48 חודשים הסמוכים עובר להגשת הבקשה, אזי ביכולתו לצבור 10 נקודות. 

ו. הכשרה באוסטרליה 
מועמד אשר השלים את ההכשרות המפורטות לעיל במהלך שהותו באוסטרליה, כאשר כל ההנחיה וההוראה היתה באנגלית יכול לזכות באמור להלן: 
כאשר אדם השלים דוקטורט כלשהו במוסד אקדמי אוסטרלי לאחר תקופה של לפחות שתי שנות לימוד מלאות (שנתיים אקדמיות) תוך כדי שהותו באוסטרליה, זכאותו מגעת ל- 25 נקודות. 
כאשר אדם השלים תואר שני אוסטרלי או תואר של כבוד (ברמה של לפחות מצטיין (ע"פ הקטגוריות האוסטרליות)) במוסד אקדמי אוסטרלי כאשר הוא נוכח בגופו באוסטרליה, וכאשר קודם להשלמת תואר הכבוד או התואר השני, הוענק לו תואר ראשון אוסטרלי בעקבות שנת לימוד מלאה אחת לפחות, כאשר הוא נוכח בגופו באוסטרליה, וסך כל תקופת הלימוד בתכנית מלאה באוסטרליה היה לפחות 3 שנים אקדמיות, או כאשר אדם השלים תואר ראשון אוסטרלי במוסד אקדמי אוסטרלי כאשר הוא נוכח פיסית באוסטרליה, ובהתבסס על תוצאות הקורסים שלקח, והועדה קבעה כי יש להעניק לו תואר של כבוד ברמה של מצטיין לפחות, וסך כל תקופת הלימודים בהיקף מלא באוסטרליה היה של לפחות 2 שנות לימוד אקדמיות, אזי זכאי הוא ל- 15 נקודות. 

ח. שפה נדרשת 
בעל השכלה/הכשרה שוות ערך לתואר המוענק על ידי מוסד לימודים אוסטרלי גבוה אשר הלימודים בו נערכו בשפה נדרשת או במקרה שהמועמד הינו מתרגם מומחה בעל תעודות (רמה 3), אזי ביכולתו לזכות ב- 5 נקודות. עברית מוכרת כשפה נדרשת. 

ט. לימודים ומחיה באזורים מסוימים באוסטרליה 
אדם העומד בדרישת 2 שנות הלימוד במהלכן התגורר בחלק מאוסטרליה ולימודיו נערכו בקמפוס אשר אזור המיקוד שלו
(postcode) נמנה על אלו של האזורים המסוימים באוסטרליה או האזורים העירוניים בעלי גידול אוכלוסין נמוך, אזי מוקנות לו 5 נקודות. 

י. כישורי בן/בת הזוג 
אדם זכאי ל- 5 נקודות היה ובן/בת הזוג או השותף לחיים שלו יכול לעמוד בדרישות הבסיסיות הכוללות - גיל, יכולות בשפה האנגלית, הכשרה, עיסוק מוצע למועמדות, ניסיון תעסוקתי מסוים תכוף, או את דרישת שתי שנות הלימוד בהיקף מלא, וקיבל הערכה מקצועית חיובית מהרשות המעריכה הרלוונטית למקצועו המוצע למועמדות. 

יא. מינוי של ממשל מדינה / אזור 
המועמד יכול לזכות ב- 10 נקודות היה והוא מגיש מועמדותו לקבלת אשרת בעל מקצוע תחת חסות (תת סוג 176 או 886) ומונה על ידי ממשל מדינה. 
המועמד יכול לזכות ב- 25 נקודות היה והוא מגיש מועמדותו לקבלת אשרת בעל מקצוע תחת חסות אזורית (תת סוג 475 או 387) ומונה על ידי  אזור.
הנך עשוי/ה להיות כשיר/ה למספר קטגוריות אשרה שונות, אשר לכל אחת מהן דרישות שונות והתחייבויות שונות, על כן מומלץ לפנות ליעוץ מקצועי במטרה לבחור את האשרה הכדאית ביותר והמתאימה ביותר לך ולנסיבותיך.לפרטים וייעוץ ראשוני צרו קשר

03-6134244

השאירו פרטים מלאים ונדאג לחזור בהקדם לספק לכם מענה מקצועי ואדיב

עמוד הפייסבוק של קנגורו שירותי הגירה עמוד הגוגל+ של קנגורו שירותי הגירה הפרופיל של עו”ד ליסה סגלוב בלינקדין