אשרת לימודים לאנגליה

בבריטניה כמה מבתי הספר, המכללות, האוניברסיטאות והמוסדות הפרטיים המובילים בעולם, כל אחד עם הקורסים האיכותיים והמגוון הרחב של אפשרויות הלימוד בו. עם סיום לימודיהם עומדות בפני הבוגרים אפשרויות רבות ומגוונות של אשרות עבודה, במגמה להשתלב בכוח העבודה באנגליה.

לצורך הגשת בקשה לוויזת סטודנט לאנגליה, עליך לספק הוכחה בדבר קבלתך לקורס המופיע במרשם החינוך וההדרכה הרשמי, המתפרסם מעת לעת על ידי המחלקה לחינוך ומיומנויות.

לקבלת רשימה מלאה של המוסדות המוכרים, הנך מופנה לקישור הבא:

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/employersandsponsors/pointsbasedsystem/registerofsponsorseducation

לפירוט מלא של דרישות הקבלה, ראה:

https://www.gov.uk/student-visa

כמו כן, יהא עליך להוכיח שיש לך מספיק כסף למימון שכר הלימוד והוצאות המחיה שלך בזמן שהותך בבריטניה. לפירוט מלא, ראה:

https://www.gov.uk/student-visa/money

כמו כן, עליך להוכיח רמה מינימאלית (המוגדרת B1) של שליטה בשפה האנגלית – בכל ארבעת המרכיבים: קריאה, כתיבה, דיבור והבנה. רשימת הבדיקות של ידיעת השפה האנגלית באופן העומד בדרישות, מפורטות בקישור דלהלן:

https://www.gov.uk/student-visa/knowledge-of-english

הנך רשאי להביא בני משפחה לאנגליה בזמן הלימודים ובעת שבן הזוג בעל אשרת הסטודנט רשאי לעבוד באנגליה.

כבעל ויזת סטודנט לאנגליה אינך רשאי בדרך כלל לעבוד באנגליה. לעומת זאת באפשרותך לעבוד, אם ניתן לך אישור לכך, כל עוד אינך עובד יותר מ 20 שעות והעבודה אינה במסגרת עסקך ואינה במשרה מלאה.

למידע נוסף
צרו קשר