אשרות עבודה זמניות

קיים טווח נרחב של אשרות זמניות המאפשרות למועמד לעבוד תקופה מסוימת בארה"ב.

אשרות העבודה הזמניות הפופולריות ביותר הינן:

אשרת H1B – מועמדים בעלי תחום התמחות

אשרה זו מונפקת למועמדים המגיעים באופן זמני לארה"ב לעסוק בתחום התמחות מיוחד. קטגוריית תחום ההתמחות מוגדרת כ"השגת יישום תאורטי ופרקטי של ידע ייחודי ביותר והשגת תואר ראשון או גבוה ממנו בתחום ההתמחות המסוים (או המקבילים לו)" כמינימום על מנת להכנס לארה"ב ולעבוד בתחום זה.

הליך קבלת האשרה כולל 2 שלבים: בשלב הראשון, עתירה צריכה להיות מוגשת רשמית על ידי מעסיק אמריקאי. השלב השני ממשיך לאחר קבלת האישור לעתירה, כאשר המעסיק העתידי מגיש בקשה לאשרה.

אשרת H1B מוענקת לתקופה ראשונית של 3 שנים ועשויה להיות מוארכת לתקופה נוספת של 3 שנים. בן הזוג של מחזיק האשרה וילדיהם מתחת לגיל 21 יכולים להשיג אשרות 4H. הם אינם מורשים לעבוד אבל יכולים ללמוד בבית הספר.

אשרת H2B – עובדים בבית מלון, שירותי בריאות, תחומי הטיולים והאירוח

אשרה H2B מאפשרת למעסיקים אמריקאיים שאינם מתחום החקלאות, ואשר צופים חוסר בעובדים פנימיים, להכניס עובדים זרים זמניים לתוך ארה"ב. המעסיק האמריקאי נדרש להמציא אישור עבודה המאשר כי אין עובדים אמריקאיים המוכנים או המסוגלים לבצע את העבודה, וכי העסקתם של הזרים אינה משפיעה לרעה על השכר ותנאי העבודה של העובדים בארה"ב.

המשרות הרלוונטיות לאשרה זו כוללות תחומים רבים ובהם: עובדי בתי מלון, סוכני נסיעות, עובדי מסעדות, שומרים, עובדי אתרי נופש, עובדים בתחום הבריאות, עובדי בניין, עובדים בגני שעשועים, עובדי גינון.

אשרה זו מוענקת לתקופה של שנה אחת וניתן להאריכה בשנה נוספת בכל פעם עד למקסימום של 3 שנים.

אשרת H3B – מתלמדים זרים בעלי הכשרה לצורך השתתפות בתוכנית התלמדות מקצועית ממוסדת

קטגוריית אשרה זו מוצעת למתלמדים זרים הנכנסים לארה"ב במטרה להשתתף בתוכנית התלמדות מקצועית ממוסדת. אשרה זו צופה שמחזיקה לא ייכנס לארה"ב במטרה להכנס לתעסוקה יצרנית, על אף שתעסוקה יצרנית עד לטווח מסוים עשויה להיות מותרת כל עוד שהינה משנית להתלמדות ושולית באופיה.

התאגיד האמריקאי חייב להגיש עתירה מקדמית אצל שירותי ההגירה והאזרחות האמריקאיים על מנת להיכלל כתוכנית ממוסדת של לימודים והתלמדות.

אשרה זו מונפקת לתקופת משך תוכנית ההתלמדות, אשר בדרך כלל משמעה עד שנתיים. עם זאת, ניתנת האשרה להארכה.

אשרת L1 – אשרת מועבר תוך-תאגידי

אשרה זו מאפשרת למנהלים, מפקחים ועובדים בעלי תחומי התמחות לעבור מחברה זרה לעבודה במשרדיה בארה"ב, או לחברת בת או לחברה קשורה שלה, על מנת לבצע שירות זמני. החברה הזרה צריכה להשאר פעילה לכל משך תקופת האשרה. המועמד מצופה להיות בעל תפקיד פיקוחי בחברה (בין אם על כח האדם או על פונקציה), ולא יכלול אנשים אשר מבצעים לראשונה משימות מסוימות של ייצור או מתן שירות ללקוחות.

מנהל המנהל את הארגון, המחלקה או פונקציה מסוימת בארגון, כמו מנהלי ביצוע, מנהלי כשירות, לא יועסקו בהשגחה על ביצוע משימות יסוד. חריגים יחולו כאשר המנהל או המפקח מגיע על מנת לפתוח עסק.

אשרת L-1B מתאימה למועמד שהינו עובד בעל ידע ומומחיות בתחומי התוצר של החברה ויישומם בשוק העולמי ו/או בעל ידע בהליכים ובשיטות החברה.

האשרה מוענקת לתקופה ראשונית של 1 – 3 שנים עם הארכות אפשריות של שנתיים בכל פעם ועד לתקופת שהות מקסימלית של שבע שנים.

בן הזוג וילדים מתחת לגיל 21 של מחזיק אשרה זו יכולים לקבל אשרת נתמכים L-2.

אשרת E1 – אשרת סחר על פי אמנה

מועמד המהווה חלק מ"כח האדם החיוני" של חברה הנכללת בהגדרה של סוחרת על פי אמנה, יכול לעתור לקבלת אשרה תחת קטגוריה זו. הקריטריונים לבקשת אשרת E-1 קובעים, שהחברה הזרה צריכה להוכיח שהיא קשורה בקשרי מסחר מהותיים ועיקריים בין ארה"ב וארץ המוצא של המועמד. משמעות הדבר כי למעלה מ- 50% מסך ההיקף של המסחר של החברה חייב להתבצע בין ארה"ב והארץ הקשורה עמה באמנה. בנוסף, הוכחות יוגשו להראות שאין המדובר במיזם שולי.

יש לציין, כי סחר החוץ לארה"ב על ידי התאגיד הזר אינו יכול לרדת מתחת לדרישת ה- 50% של היקף המסחר הכולל.

המועמד צריך להיות עובד חיוני לפעילותה של החברה הזרה ולא עובד מקצועי רגיל. בנוסף, על המועמד להיות בעל תואר אקדמי או מומחיות מוכחת בתחום התמחותו, כישורים יוצאי דופן ומיוחדים ו/או ניסיון או הכשרה ארוכים בעסק הזר. תקופת ההכשרה הדרושה לביצוע המטלות והשכר חייבים להיות מותאמים להתמחות.

הנפקה ראשונית של האשרה יכולה להיות לתקופה של 5 שנים. אשרה זו ניתנת להארכה באופן בלתי מוגבל.

ישראל הינה אחת הארצות שלהן אמנת סחר עם ארה"ב.

אשרת E2 – אשרת משקיע על פי אמנה

יכולה להיות מונפקת לבני לאומים מארצות שלהן הסכם אמנת סחר עם ארה"ב. ישראל לא נמנית על ארצות אלו.

מועמד של אשרת 2E נדרש להשקיע או להתחייב להשקיע הון משמעותי לתאגיד עסקים שיפתח וינהל בעצמו. ההשקעה אינה יכולה להיות שולית.

מיזם שולי מוגדר ככזה שאין לו את היכולת הנוכחית או העתידית ליצור הכנסה מספיקה ולמעלה מכך, על מנת לספק את הוצאות המחייה המינימליות של ה'משקיע על פי אמנה' ושל משפחתו.

אין סכום מינימלי קבוע על מנת לעמוד במבחן המהותי. עם זאת, מוטל בספק כי כל סכום פחות מ- 100,000$ יתקבל. סכום משביע רצון יהיה תלוי בגורמים שונים כמו אופיו וגודלו של העסק.

למשקיע צריכה להיות שליטה על הכספים, והכספים חייבים להיות מוקצים לתאגיד העסקי. השקעה חסרת בסיס או ספקולטיבית לא תעמוד במבחן.

התאגיד חייב להיות עסק פעיל ומתפקד (ולא השקעה ברכוש בלבד).

אשרת O – אשרת יכולות יוצאות דופן

אשרה זו מתאימה למועמד בעל יכולות יוצאות דופן בתחומי האמנות, מדעים, השכלה, עסקים וספורט. הישגיו של המועמד בתחומו חייבים להיות מעל ומעבר לאלו של "עמיתיו" באותו התחום.

לצורך אשרה זו נדרשות הוכחות לכך שהמועמד קיבל פרס חשוב, בעל הכרה בינלאומית, או הוכחות לקבלתם של לפחות שלושה מהבאים: קבלת פרסים חשובים פחות בעלי הכרה ברמה לאומית או בינלאומית; חברות בארגון הדורש הישגים יוצאי דופן; הוצאה לאור של מידע אודות המועמד בפרסומים מקצועיים; תרומות מקוריות מדעיות, למדניות או בתחום העסקים; כתיבת מאמרים למדניים; השתכרות שכר גבוה; שופט יחיד או משתתף בפנל שיפוטי של עבודותיהם של אחרים באותו התחום או בתחום התמחות הקשור לתחום עיסוקו; תעסוקה בהיקף משמעותי או חיוני עבור ארגונים או מוסדות בעלי מוניטין מצוינים.

אין מכסה מספרית למספר האשרות המונפקות על פי קטגוריה זו מדי שנה.

האשרה יכולה להיות מונפקת לתקופה ראשונית של 3 שנים שלאחריהן ניתן להאריכה לתקופה של שנה אחת נוספת.

למידע נוסף
צרו קשר