אשרת לימודים לארה"ב

ארה"ב מושכת אנשים מארצות רבות אל מוסדות ההשכלה הרבים והיוקרתיים שלה.

להלן האפשרויות העומדות בפני המעוניינים להשגת אשרות לימודים:

אשרת לימודים אקדמיים – אשרה F1

אשרה זו זמינה למועמד המעוניין להגיע לארה"ב במטרה ללמוד לימודים אקדמיים בהיקף מלא, כסטודנט במשרה מלאה. האשרה כוללת לימודים החל מרמת בית ספר יסודי, עבור דרך לימודים שלאחר הסמכה, ועד רמת דוקטורט באוניברסיטה.

קודם להשגת מועמדות לקבלת אשרה, על המועמד להתקבל ראשית ללימודים במוסד השכלה מאושר בארה"ב, ועל המועמד להיכלל ברשימה של תוכנית או קורס לימודים המסתיימים בתואר, דיפלומה או תעודה.

על המועמד להוכיח כי בידיו אמצעים מספיקים לשלם עבור לימודיו כמו גם עבור הוצאות מחייתו במהלך הלימודים. על כספו להיות זמין באותה עת ולא בהתבסס על השערות לאפשרות מימון עתידי. בנוסף, המועמד נדרש להוכיח כי בכוונתו להישאר באופן זמני בלבד בארה"ב וכי יש לו קשרים חזקים לארץ מולדתו.

סוג אשרה זו תקף למשך הלימודים האקדמיים ועוד 60 ימים נוספים. מחזיק האשרה יכול להיכנס לארה"ב עד 30 יום קודם לתחילת לימודיו. באם בכוונת המועמד ללמוד בקורס לימודים נוסף לאחר סיום לימודיו בקורס הנוכחי, אזי עליו לעתור להארכת האשרה.

אשרת לימודים לא-אקדמיים/לימודים מקצועיים – אשרה M1

אשרת 1M מונפקת עבור סטודנטים שבכוונתם ללמוד בקורס לימודי שאינו, באופן עקרוני, אקדמי באופיו, כמו לדוגמא: טכנאי בריאות, שיננים, מכונאים וכיוב'. על מנת שהמועמד יקבל אשרה זו, עליו להתקבל ללימודים במוסד לימודי לא-אקדמי מוכר ומבוסס.

משך תוקפה של אשרה זו מאפשר לסטודנט להשאר בארה"ב לתקופת הלימודים הנדרשת ובנוסף לה 30 ימים לאחריה, או למשך שנה אחת, לפי הקצר מהשניים. במילים אחרות, מחזיק האשרה אינו יכול להישאר בארה"ב למשך יותר משנה.

אשרת חילופי סטודנטים – אשרה J

אשרה זו מאפשרת למועמדים שהינם סטודנטים לתואר ראשון וללימודים שלאחר תואר ראשון, בעלי מלגה מבקרים ודוקטורים לרפואה, לעבור הכשרה בארה"ב.

כל מחזיקי אשרות הלימודים יכולים לעבוד רק אם המעסיק הינו חלק מקורס הלימודים או אם המעסיק אושר מראש על ידי לשכת שירותי ההגירה והאזרחות.

בני זוג והנתמכים של מחזיקי אשרות לימודים יכולים להשיג אשרות נגזרות (אשרות F-2 או -2 M). כמו כן, הם יכולים להצטרף לקורסי לימודים בעצמם.

למידע נוסף
צרו קשר