הגירת משקיעים לארה"ב

אשרת EB-5 מאפשרת למועמד להגר באופן קבוע לארה"ב במידה והוא מוכן להשקיע מיליון דולר ארה"ב (או $500,000 באזור הנחשב ספר או אזור אבטלה גבוה) בעסק חדש.

העסק החדש חייב להעסיק לפחות 10 אזרחים אמריקאים או תושבים חוקיים.

המשקיע חייב להיות מועסק בתפקיד של ניהול התאגיד העסקי. עם זאת, תנאי ההגירה האמריקאים הכירו בשותפים מוגבלים, אשר על פי הגדרתם הם חסרי אחריות ניהולית, כזכאים על פי קטגוריית אשרה זו.

ויזת השקעה לארה"ב מונפקת בדרך כלל למשך תקופה של שנתיים אשר לאחריה הופכת האשרה לקבועה ואינה כפופה עוד למעורבותו הנמשכת על המשקיע בתאגיד.

עד 10,000 אשרות לשנה עשויות להיות מונפקות על פי קטגוריה זו

למידע נוסף
צרו קשר