קבלת אזרחות לארה"ב

התאזרחות ואזרחות בארצות הברית

אזרח זר יכול לרכוש את הזכות לחיות ולעבוד בארה"ב על ידי השגת תושבות קבע אמריקאית. הדבר יהא לרוב כתוצאה מתעסוקה או קשרי משפחה.

זכות זו ידועה כמעמד של בעלי "גרין קארד" (מעמד של תושבות קבע).

השגת אזרחות אמריקאית הינה לרוב תוצר של מעמד תושבות קבע. משך תקופת רכישת האזרחות תלויה במקור שהביא לזכות התושבות.

מחזיקי גרין קארד המבוסס על תעסוקה ורוב תושבי הקבע האחרים ירכשו אזרחות לאחר חמש שנות תושבות קבוע בארה"ב, כאשר לפחות במחצית מהזמן האמור נכח האדם פיסית בארה"ב בלא תקופות של היעדרות העולות על ששה חודשים.

תושבות קבע המבוססת על נישואין תקצר את דרישות המועדים לשלוש שנים, לשם השגת אזרחות אמריקאית.

כל ילד שנולד בארה"ב מקבל באופן אוטומטי אזרחות אמריקאית, אפילו אם אמו של הילד שוהה באופן בלתי חוקי בארה"ב.

ילד – גם אם נולד מחוץ לארה"ב, יקבל באופן אוטומטי אזרחות אמריקאית אם לפחות אחד מהוריו היה אזרח ארה"ב במועד הולדתו, והורה זה התגורר בארה"ב במשך 5 שנים לפחות, כאשר לפחות משך שנתיים מתוך החמש האמורות, היה בן למעלה מ- 14 שנים.

בשנת 1955, התקבל חוק 'התאזרחות מהירה' אשר מאפשר לילדים שנולדו מחוץ לארה"ב להורה אמריקאי, ואשר גילם מתחת ל- 18, להשיג אזרחות באופן ישיר בהתבסס על נוכחותם של סביו בארה"ב. על מנת שילד יהיה זכאי, על הסב שהנו אזרח ארה"ב להתגורר בארה"ב משך לפחות 5 שנים, כאשר לפחות משך שנתיים מתוכם היה בן למעלה מ- 14 שנים. את הבקשה, על ההוכחות הנדרשות לשהותו של הסב בארה"ב, יש להגיש באחד ממשרדי שירותי ההגירה והאזרחות האמריקאים.

למידע נוסף
צרו קשר