אשרת לימודים לקנדה

קרוב ל-100,000 סטודנטים זרים מגיעים ללמוד בקנדה מדי שנה. אשרת סטודנט / אישור לימודים יונפקו למועמד אשר בכוונתו ללמוד בקנדה לימודים ברמות השונות – תואר ראשון, שני, שלישי, לימודים שלאחר הסמכה, לימודים מקצועיים ולימודי הכשרה.

בן הזוג על פי נישואין או הידוע בציבור של המועמד וילדיו התלויים יקבלו אף הם אשרה ללוות את המבקש. במקרים אחדים, על המועמד להשיג גם אשרת תושב זמני בנוסף על אשרת/אישור הלימודים.

רוב הסטודנטים הזרים יזדקקו לאשרת סטודנט / אישור לימודים על מנת ללמוד בקנדה, אם כי באופן מותנה, כגון:

* ניתן ללמוד בקורס או תכנית בת 6 חודשים כל עוד את/ה מורשה/ית לשהות בקנדה.

* אם הנך קרוב משפחה או איש צוות של נציג זר בקנדה (שהוסמך על ידי משרד החוץ והסחר הבינלאומי).

אשרת לימודים / אישור לימודים בתוקף מאפשרים למחזיק בהם לעבוד עבודה חלקית בקמפוס הקולג' / אוניברסיטה בה הינו רשום ללימודים מלאים, וכן לבקש לחדש את האשרה / אישור הלימודים בעת שהותו בקנדה באם הוא מעוניין להמשיך ללמוד בקנדה.

על מנת להיות זכאי לאשרת לימודים, על המבקש להתקבל למוסד לימודים מוכר. לעיון ברשימת בתי הספר, הקולג'ים והמוסדות המוכרים, ראה:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/study-permit/prepare.html

יש לצרף את אישור הקבלה למוסד הלימודים המוכר לכל בקשה לקבלת אשרת סטודנט / אישור לימודים.

לכל קולג' / בי"ס דרישות משלו בעניין רמת השליטה באנגלית, שיוכחו באמצעות הצגת תוצאות מבחן "המערכת הבינ"ל לבחינת השפה האנגלית" – IELTS.

בנוסף, על המועמד להתחייב ולהוכיח: כי יעזוב את קנדה בתום תקופת לימודיו; כי הינו בעל אמצעים לכיסוי עלויות הלימודים, הוצאות המחיה עבורו ועבור בני משפחתו המתלווים אליו והוצאות החזרה לארצו עבורו ועבור בני משפחתו המתלווים; כי הינו אזרח שומר חוק וללא עבר פלילי; כי אינו מהווה סיכון בטחוני לקנדה; להשלים בדיקות בריאות ולהציג כל מסמך נוסף לפי דרישת רשויות ההגירה הקנדיים.

אשרת לימודים עשויה להינתן בהגבלות מסוימות, כגון סוג הלימודים אותם יוכל מחזיק האשרה ללמוד, המוסד בו ילמד, הגבלת סוגי התעסוקה האפשריים ומשך תוקפה של אשרת הלימודים.

יש לציין, כי אשרת הסטודנט / אישור הלימודים תקפים למשך תקופת הלימודים בלבד.

למידע נוסף
צרו קשר