בכל מדינה בחו"ל, כמו גם באוסטרליה, קנדה, אנגליה, ארה"ב ישנן מספר רב של תכניות הגירה שונות. חוקי ההגירה, התקנות וכן תהליך ההגירה עצמו הינם מורכבים מאד ודורשים ידע רב וניסיון. יש להתאים לכל מועמד, על בסיס אישי , תכנית הגירה המתאימה לו. בחירת התכנית המתאימה דורשת ידע רב ונסיון בתחום ההגירה.

תהליך ההגירה הינו תהליך קשה האורך זמן רב ולכן חשוב לעשות זאת "כמו שצריך בפעם הראשונה".

המומחיות של שירותי ההגירה של קנגורו הינם:

 • ייעוץ ראשוני לבדיקת הצלחת השירות והסיכויים לקבל ויזה ו / או אשרה.
 • הכנה ועיצוב של תוכניות והצעות עסקיות
 • הכנת בקשת ויזה מושלמת בעלת תוקף משפטי עם התיעוד והמסמכים הנספחים לבקשה
 • מסירת הבקשה לשגרירות הקרובה או למחלקת הגירה כנדרש
 • התכתבויות וקשר מטעמך עם מחלקת ההגירה או השגרירות ועידכונך בכל התפתחויות בנוגע לבקשת הויזה שלך

המומחיות של שירותי ההגירה של קנגורו הינם ב אשרות וויזות הבאות:

 • אשרות הגירה
 • אשרות הגירה על בסיס מקצוע
 • אשרות הגירה על בסיס נישואים או חיים משותפים
 • אשרות עסקים
 • אשרות עבודה
 • אשרות לימודים – ויזת סטודנט
 • ויזת עבודה זמני Holiday Working Visa
 • ויזות משפחה
 • אשרות תיירים
 • אשרות השקעות
 • אשרות העתקת עסקים
 • אשרות תושבי קבע או תושבי זמניים
 • ויזת כישורים עסקיים
 • ויזת תושבי יוזמה עסקית
 • ויזת השקעות הגירה לפי כישורים
 • ויזת הכשרה ועבודה

אשרות על בסיס מקצוע

דרגה 1 מומחים (כללי) – הגירה בהתבסס על שיטת הנקודות

אוסטרליה, קנדה, אנגליה מציעות כיום הזדמנות לכל אדם ולבני משפחתו הקרובים (קרבה ראשונה – בן/בת זוג, ידוע/ה בציבור וילדים)לקבל ויזה להגירה במעמד של תושב קבע על בסיס מיומנויות וכישורים מקצועיים של המועמד. סוג כזה של הגירה ידוע בשם "הגירת כישורים".

המיומנויות והכישורים המקצועיים כאמור אפשר שייחשבו כאלה אם נרכשו בלימודים אקדמיים אשר נעשו באוניברסיטאות או מכללות מוכרות, בבתי ספר מקצועיים ובהתמחויות. במקרים מסוימים, כישורים אלה אפשר שיוכרו גם אם אין למועמד השכלה פורמלית בתחום המסוים.

על מנת לבדוק האם המקצוע והכישורים שלך מוכרים במדינה מסוימת, יש לבדוק האם המקצוע מופיע ברשימת המקצועות המוכרים. חשוב לציין כי לא כל המקצועות מופיעים ברשימת המקצועות המוכרים למטרת הגירה. לפרטים נוספים לגבי רשימת המקצועות המוכרים להגירה במדינה מסוימת, יש לבדוק ברשימה של אותה מדינה.

 1. בנוסף להכרה במקצוע ולכישורים של המועמד, המועמד נדרש להוכיח שיש לו/לה ניסיון כלשהו בתחום מקצועו. רמת הניסיון הנדרשת שונה ממקצוע למקצוע. במקרים מסוימים חייב המועמד לעבוד במקצוע בזמן הגשת הבקשה להגירה.
 2. הגירת כישורים דורשת מהמועמד (ובמקרים מסוימים גם מבת זוגו וילדיו שמעל גיל 18) גם להוכיח שליטה בשפה האנגלית. ליתר פירוט בדבר דרישת השליטה בשפה האנגלית יש לבדוק בכל ארץ בנפרד.

הגירת כישורים מוגבלת לגילאים מסוימים:

 • באוסטרליה – על המועמד להיות מתחת לגיל 45
 • בקנדה – על המועמד להיות מתחת לגיל 55

תכניות הגירת כישורים משתנות ממדינה למדינה. תוכניות אלו מבוססות על מספר קריטריונים, כגון: צבירת מספר מסוים של נקודות על פי מבחן נקודות; הגירה לאזור מסוים בהתאם לדרישה באותו מחוז למקצוע זה או אחר; הגירה בחסות המחוז המסוים, הממשלה המקומית או קרוב משפחה מקומי.

אשרות על בסיס עסק

לאוסטרליה, קנדה, אנגליה, וארה"ב מספר תכניות המאפשרות למועמדים ולבני משפחתם המיידית (בן/בת זוג, ידוע בציבור וילדים) לקבל ויזת תושב ארעי או תושב קבע, כל זאת על בסיס כישורים עסקיים בעבר ובהווה, וכן כוונות והתחייבויות עסקיות עתידיות במדינה אליה מתכוון המועמד להגר. לשם כך, על המועמד להוכיח קריירה עסקית מצליחה ולהציג תכנית בדבר כוונותיו העסקיות העתידיות – בדבר הקמת עסק חדש או הצטרפות כשותף לעסק קיים באותה מדינה.

הוכחה בדבר קריירה עסקית מצליחה כאמור מוגדרת בכל מדינה על פי הקריטריונים הבאים: מספר השנים בהן היה המועמד בעל או מבעלי העסק ו/או ניהל אותו ו/או היה נושא משרה בכירה בו; המחזור הכספי של העסק; היקף נכסי העסק שבבעלות המועמד; היקף נכסיו האישיים של המועמד. לכל אחת מהמדינות הנ"ל מגוון תכניות הגירה על בסיס עסקי כאמור המבוססות על קריטריונים שונים. לפרטים נוספים יש לבדוק לגבי כל מדינה בנפרד.

תכניות הגירה על בסיס עסקי מיועדת למועמדים בגיל מתחת ל- 55.

במדינות מסוימות על המועמד להוכיח שליטה באנגלית ברמות שונות, לצורך קבלת הויזה הנ"ל.

במספר מדינות, אחת הדרישות לקבלת הויזה הנ"ל הנה הוכחת מקורות מימון או השקעות בשיעור מוגדר במדינת היעד.

ויזה זמנית על בסיס עסקי כנ"ל יכול לקבל מועמד בעל קריירה עסקית מצליחה, או יזם בעל כישורים רבים בתחום מסוים המבקש לבדוק אופציות עסקיות אמיתיות.

למידע נוסף, יש לבדוק תנאי קבלת הויזה הנ"ל במדינה אליה מעוניין המועמד להגר.

אשרות על בסיס עבודה

כללים ברורים לגבי שהייה לתקופות קצרות וארוכות למטרת עבודה. יש לציין כי ויזת עבודה (לתקופה קצרה או ארוכה) אינה ויזת הגירה ולכן הזכויות וההטבות למחזיק בויזת עבודה שונות מאלה המוענקות לתושב ארעי או תושב קבע.

ויזת עבודה לתקופה קצרה ניתנת למועמד לזמן מוגבל ולמטרה מוגבלת. ישנם סוגים שונים של ויזות עבודה לתקופות קצרות. סוג הויזה המבוקשת תלוי במטרה עבורה נדרשת הויזה.

ויזות לעבודה בחופש לאוסטרליה ניתנות למועמדים בגילאים 18-30 המחזיקים באזרחות של מדינות מסוימות. המחזיק בויזת עבודה לחופש יכול לשהות ולעבוד באוסטרליה במשך עד 12 חודשים, אך הוא מוגבל לעסוק בעבודות מסוימות במשך זמן מוגבל. לפרטים נוספים הקש על "אוסטרליה"

ויזות עבודה לתקופות ארוכות מאפשרות למועמד ולמשפחתו להתגורר ולעבוד במדינה מסוימת תקופה של עד ארבע שנים. ברוב המקרים, ויזה מסוג זה יכולה להתחדש למשך ארבע שנים נוספות. ויזה מסוג זה ניתנת במידה והמועמד יהיה מועסק במקצועו ע"י מעסיק מסוים (התנאים להעסקת המועמד בד"כ יפורטו בחוזה שייחתם בין המעסיק למועמד). ברוב המקרים נדרש המעסיק להיות "נותן חסות" למועסק.

מדינות רבות בהן קיים מחסור בעובדים במקצועות מסוימים מוכנות להעניק ויזות עבודה למועמדים בעלי ניסיון במקצוע הנדרש (שלוש שנות ניסיון או יותר), זאת בתנאי שהמעסיק יוכיח כי קיים מחסור בכוח אדם מקומי או בבעלי כישורים במקצוע זה באותו אזור. רשימת המקצועות הנדרשים כאמור מתפרסמת מעת לעת ע"י המדינות השונות (יש לבדוק במדינה אליה הנך מעוניין להגר).

ראוי לציין כי אנגליה פיתחה לאחרונה תכנית מוצלחת עבור בעלי מקצוע צעירים ומוכשרים במיוחד, המאפשרת למועמדים אלה קבלת ויזת עבודה לשנה, עם אפשרות הארכה לשלוש שנים נוספות בסיומן יוכל המועמד לעתור לקבלת מעמד של תושב קבע במדינה.

חשוב לציין כי מקצועות רבים מחייבים את המועמד בהחזקת רשיון לעסוק באותו מקצוע, על מנת שיוכל לעבוד באותו עיסוק. חשוב להדגיש כי עבודה בחו"ל ללא ויזה מתאימה אינה מומלצת ועלולה לגרום לתסבוכות קשות. אמנם רבים מאיתנו מכירים כאלה שנשבעים כי עבודה בחול אפשרית גם ללא ויזה, ובאופן כללי הנטייה הישראלית היא להאמין ש"יהיה בסדר" – אבל כדאי לדעת שהסיכון גבוה מאוד.

למשל בארה"ב (אחד היעדים הפופולאריים ביותר בקרב מי שמחפש עבודה בחו"ל) מי שנתפש עובד ללא ויזת עבודה עלול לא רק להיות מגורש מיידית חזרה לארץ אלא שבמקרים מסוימים רשויות ההגירה אף ימנעו ממנו לשוב לארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות לתקופה ארוכה. עבודה באנגליה ללא אישורים עלולה להסתיים בקנס ואף במאסר, ואילו עבודה בחו"ל באוסטרליה ללא ויזה מובילה לגירוש וכן להכתמתו של הדרכון (במקרים מסוימים אף לעשר שנים!).

אשרות על בסיס לימודים

בשנים האחרונות, אוסטרליה, קנדה, אנגליה וארה"ב מעודדת מאד סטודנטים מארצות שונות להגיע אליהן ללימודים במוסדותיהן השונים, ולצורך כך נבנו על ידיהן תכניות שונות המיועדות לסטודנטים שאינם אזרחים או תושבי קבע.

ויזות סטודנט מוענקות רק למועמדים המתחייבים ללמוד בקורסים רשומים המתקיימים באוניברסיטה / מכללה / בית ספר מקצועי / מוסד / בי"ס יסודי / תיכון – מוכרים. טרם הגשת מועמדות לויזת סטודנט, מומלץ לבדוק האם המקום בו הנך מתכוון ללמוד מוכר ע"י מחלקת ההגירה של אותה מדינה, אחרת לא תוענק הויזה. יש לבדוק את רשימת המוסדות האקדמיים המוכרים בכל מדינה בנפרד.

ברוב המקרים על מנת להירשם לקורס מסוים יש לעמוד ברמה מסוימת של שליטה באנגלית. רמת האנגלית הנדרשת משתנה בהתאם לקורס ולמוסד הלימודי אליו פונה המועמד.

דרישה נוספת לקבלת ויזת סטודנט הנה הוכחת מקורות מימון. לכל מדינה דרישה שונה ביחס לשיעור המקורות אותו נדרש להוכיח – נא בדוק לגבי כל מדינה בנפרד.

ויזת סטודנט תקפה למשך זמן הלימודים של מחזיק הויזה. משהושלמו הלימודים, או הסתיימו מסיבה אחרת, הויזה אינה תקפה יותר.

במספר מדינות, מחזיק ויזת הסטודנט שסיים לימודיו בהצלחה יכול לבקש ויזת עבודה או ויזת תושב קבע (הגירה) על בסיס סיום לימודיו כאמור.

למידע נוסף, יש לבדוק תנאי קבלת הויזה הנ"ל במדינה אליה מעוניין המועמד להגר.

אשרות על בסיס נישואין

לאוסטרליה, קנדה, אנגליה וארה"ב חוקים וכללים ספציפיים המאפשרים לבן/בת זוג – מיועד או נוכחי – לידוע בציבור ולבן משפחה לבקש ויזת הגירה, אשר תאפשר למועמד להתקבל באותה מדינה כתושב קבע, וזאת בתנאי שמילא אחר התנאים המיוחדים לאותה ויזה.

בן/בת זוג נוכחי או מיועד, וידוע/ה בציבור יכולים לעתור לקבלת ויזת נישואין על בסיס קשר משפחתי עם אזרח או תושב קבע של המדינה אליה הם מגישים בקשתם. על המועמד להוכיח קשר משפחתי מדרגה ראשונה בעזרת הצגת מסמכים נדרשים ורלבנטיים. לאחרונה אפשרה אנגליה מתן ויזת נישואין לבני זוג חד מיניים המיועדים ואף ידועים בציבור חד מיניים / שותפים תלויים.

בנסיבות חריגות, ולאחר עמידה בתנאים מסוימים, יכול שילד יהא "נותן חסות" להוריו, והורים יכול שישמשו "נותני חסות" לילד תלוי או מאומץ או לקרוב משפחה יתום, לצורך קבלת ויזה של תושב קבע. לפרטים נוספים בעניין זה, נא בדוק במדינה בה הילד נותן / מקבל החסות הנו תושב.

ברוב המדינות, העובדה כשלעצמה כי למועמד להגירה יש אח/אחות שהנו אזרח אותה המדינה אינה בסיס מספיק לקבלת ויזה. במקרים אלו, העובדה כי למועמד יש קרוב משפחה שהנו אזרח אותה מדינה אפשר שתוסיף לו ניקוד בתכנית "הגירת כישורים". עם זאת, ארצות הברית דווקא מאפשרת מועמדות לקבלת ויזה על יסוד היות אח/אחות אזרח/ית ארה"ב (הליך שהשלמתו עשויה להימשך עד 15 שנה).

קבלת אזרחות ו-Naturalisation (התאזרחות)

אוסטרליה, קנדה ואנגליה מעניקות אזרחות לתושבי הקבע שלהן בהתבסס על מילוי תנאים מסוימים שיוכיחו בדרך כלל את התושבות לאורך תקופה המוגדרת מראש. במספר מדינות הליך קבלת האזרחות הנו פורמלי בלבד, בעוד במדינות אחרות הליך זה דורש עמידה במבחנים כלשהם ו/או עריכת טקס מסוים.

אזרחי אוסטרליה, קנדה, אנגליה יכולים "להוריש" אזרחותם לילדיהם באמצעות הליך הידוע בשם "אזרחות בהורשה". אזרח אמריקאי יכול "להוריש" אזרחותו לילדיו טרם הגיע הילד לגיל 21, בתנאי שההורה שהה פיזית בארה"ב במשך מספר שנים. גם אזרח אמריקאי שהנו סב/סבתא יכול "להוריש" אזרחותו לנכדיו שמתחת לגיל 21, בתנאי ש"המוריש" התגורר בארה"ב תקופה מסוימת אותה הוא גם יכול להוכיח.

ילדים מאומצים יכולים אף הם "לרשת" אזרחות מהוריהם המאמצים, בעזרת המצאת הוכחות לעניין האימוץ.

מאמרים נוספים

הנפקת אשרת עבודה לאוסטרליה עם משרד הגירה

להמשך קריאה

רילוקיישן לאוסטרליה

להמשך קריאה

מקצועות עכשוויים הנדרשים באוסטרליה

להמשך קריאה

עברתם תאונה בחו"ל? כך תתמודדו

להמשך קריאה