אוסטרליה: מבחן הנקודות

כאשר אחד מגיש בקשה לוויזה תחת סוגי הגירה על בסיס מקצוע, ההערכה של אותה וויזה תלויה במבחן נקודות

נקודות מוענקות עבור:

 1. גיל
 2. מקצוע
 3. הכשרה
 4. ניסיון תעסוקתי בתחום מסוים
 5. ניסיון תעסוקתי באוסטרליה
 6. שליטה בשפה האנגלית
 7. שפה בינ"ל מוכרת
 8. לימודים באזורים מסוימים באוסטרליה
 9. כישורים / הכשרות של בן/בת הזוג
 10. חסות (ספונסר) ממשלת המדינה / האזור (ויזה – תת סוג 190)
 11. חסות (ספונסר) הממשל האזורי או על ידי "קרוב" (ויזה – תת סוג 491)

 

 1. גיל

נקודות מוענקות בגין גיל המועמד בעת הגשת הבקשה, באופן כדלקמן:
19-24 שנים – 25 נקודות
25-32 שנים – 30 נקודות
33-39 שנים – 25 נקודות
40-44 שנים – 15 נקודות.

מגיל 45 ואילך אין זכאות לכל מועמדות שהיא להגירה לאוסטרליה על בסיס מקצוע.

 1. מקצוע

על מנת להגיש בקשה להגירה לאוסטרליה, על מקצועך להופיע ברשימת המקצועות דלהלן, בהתאם למקצוע הנבחר, במועד הגשת בקשת המועמדות:

אשרות בלתי תלויות במקצוע – סוג 189 – Skilled Independent Visa

מקצועך חייב להופיע ברשימת Medium and Long term Strategic Skills List  (נכון להיום קיימים כ-210 סוגי מקצועות במסלול זה).

אשרות בעלי מקצוע תחת חסות (ספונסר) – סוג 190 – Skilled State Sponsored. מקצועך חייב להופיע ברשימת Medium and Long term Strategic Skills List (נכון להיום קיימים כ-210 סוגי מקצועות במסלול זה) או ברשימת Short term Skilled Occupation List (נכון להיום קיימים כ-215 סוגי מקצועות במסלול זה).

אשרות בעלי מקצוע תחת חסות (ספונסר) – סוג 491 – Skilled Work Regional (Provisional) Visa. מקצועך חייב להופיע ברשימת Regional Occupation List (נכון להיום קיימים כ-75 סוגי מקצועות במסלול זה).

 1. שליטה בשפה האנגלית

על המועמד להמציא הוכחה המעידה על רמת שליטתו בשפה האנגלית, זאת על ידי הגשת התוצאות שהשיג באחד ממבחני האנגלית הבאים:

 מאחר וכל גוף מעריך את כישורי המועמד על פי מבחן שונה, מומלץ להתייעץ עם נציג "קנגורו שירותי הגירה לאוסטרליה" לפני ביצוע כל מבחן שהוא מהרשימה הנ"ל לבדיקת התאמה לסוג האשרה המבוקשת.
שיעור הנקודות להן יהיה זכאי המועמד הנו בהתאם לתוצאות המבחן הנבחר, בהתאם לטבלה שלעיל. כל מועמד חייב להיבחן, ללא יוצא מן הכלל.
בדרך כלל יידרש המועמד להיבחן ב IELTS General Training test  (או מבחן ברמה דומה), אלא אם ידרוש הארגון המעריך מבחן שונה.
המבחן באנגלית יהיה בן לא יותר מ-3 שנים בעת הגשת המועמדות.

 1. ניסיון תעסוקתי מסוים

אם המועמד הנו בעל ניסיון תעסוקתי או בעל כשירות ב 10 השנים האחרונות במקצוע הנבחר, אפשר שיהא זכאי לנקודות כמתואר להלן:

ניסיון תעסוקתי בן 3 שנים לפחות = 5 נקודות.

ניסיון תעסוקתי בן 5 שנים לפחות = 10 נקודות.

ניסיון תעסוקתי בן 8 שנים לפחות = 15 נקודות.

 1. ניסיון תעסוקתי באוסטרליה

אם המועמד הנו בעל ניסיון תעסוקתי או בעל כשירות במקצוע הנבחר ב 10 השנים האחרונות באוסטרליה, אפשר שיהא זכאי לנקודות כמתואר להלן:

ניסיון תעסוקתי בן 1 שנה לפחות = 5 נקודות.

ניסיון תעסוקתי בן 3 שנים לפחות = 10 נקודות.

ניסיון תעסוקתי בן 5 שנים לפחות = 15 נקודות.

ניסיון תעסוקתי בן 8 שנים לפחות = 20 נקודות.

חשוב לציין כי שיעור הנקודות המקסימלי להן יהא המועמד זכאי, בגין ניסיון מקצועי מכל סוג באוסטרליה ו/או מחוצה לה, הנו 20.

 1. תארים ותעודות

להלן מספר הנקודות המוענקות עבור כל תואר אקדמי:

דוקטורט = 20 נקודות.

תואר ראשון/שני = 15 נקודות.

דיפלומה/תעודת מקצוע = 10 נקודות.

 1. שפה מוכרת

המועמד יוכל ליהנות מ 5 נקודות זכאות עבור שליטה בשפה המוכרת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מתרגמים ומפרשים – National Accreditation Authority for Translators and Interpreter ( NAATI)

 1. לימודים ומחיה באזורים מסוימים באוסטרליה

מועמד שהתגורר באוסטרליה באזור הנמנה על אזורים בעלי שיעור גידול אוכלוסין נמוך ואשר עמד בדרישת 2 שנות לימוד בקמפוס המשויך לאזור כאמור (על פי postcode),יהא זכאי ל 5 נקודות.

 1. כישורי בן/בת הזוג

בן/בת הזוג חייב להיות מתחת לגיל 45 כדי להוסיף נקודות

המועמד יהיה זכאי להוסיף נקודות להלן:

א. צליחת אחד המבחנים באנגלית תקנה 5 נקודות.

ב. צליחת הערכה מקצועית חיובית מהגוף האוסטרלי הרלבנטי המיועד (חלק מהמקצועות דרושים כמובן גם רישיון) תקנה 5 נקודות.

 1. מינוי של מדינה/אזור

אשרות מקצוע תחת חסות (ספונסר) המדינה – סוג 190 Skilled State Sponsor Visa:

מועמד יהא זכאי ל 5 נקודות עבור מועמדות לאשרת מקצוע תחת חסות (תת סוג מס' 190) המוכר על ידי ממשלת המדינה.

אשרות מקצוע תחת חסות (ספונסר) אזורית – סוג 491 Skilled Work Regional (Provisional) Visa:

מועמד יהא זכאי ל 15 נקודות עבור מועמדות לאשרת מקצוע תחת חסות אזורית (תת סוג 149) המוכר על ידי הממשל האזורי.

מאחר והנך עשוי/ה לענות על קריטריונים שונים הרלבנטיים לסוגי אשרה בעלי דרישות ותנאים רבים ומגוונים, מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי לבחירת האשרה המתאימה והכדאית עבורך.

על כל המעוניין להגיש בקשת הגירה לאוסטרליה הידועה כ"הבעת עניין" בהגירה כאמור, להציג את הנתונים הבאים:

 1. הערכה מקצועית חיובית מהגוף האוסטרלי הרלבנטי המיועד (חלק מהמקצועות דרושים כמובן גם רישיון)
 2. תוצאת המבחן הנדרש באנגלית (ר' -פרק מבחן הנקודות).
 3. אישור חסות המדינה עבור אשרה בחסות מדינה (תת סוג 190) או אישור חסות האזור עבור אשרה בחסות אזורית (תת סוג 491).
 4. הגשת בקשת "הבעת עניין".
 5. קבלת הזמנה להגשת מועמדות.
 6. מתן הסכמה להגשת המועמדות על פי ההזמנה – תוך 60 יום מקבלת ההזמנה ותשלום האגרה הממשלתית הדרושה. כמו כן, על המועמד/ת ובן/בת זוגו/ה וילדיהם לערוך את הבדיקות הרפואיות, וכן נדרשים בני/ות הזוג וילדיהם שגילם מעל 16 שנים להציג תעודה בדבר רישום פלילי מאת המשטרה אשר בכל מדינה בה חיו המועמד ו/או משפחתו במשך 12 החודשים שקדמו להגשת הבקשה.

קיימים סוגים רבים של אשרות הגירה לאוסטרליה על בסיס מקצוע עבור מועמדים המצויים באוסטרליה, אשר לאחר קבלת חסות מעסיק עשויות להפוך לאשרות קבע.

 1. ביצוע בדיקות רפואיות על ידי רופא אשר מונה על ידי ממשלת אוסטרליה לבצע בדיקות רפואיות של ממשלת אוסטרליה עבור המועמד וכל משפחתו בכל גיל.

הנך עשוי/ה לענות על קריטריונים שונים הרלבנטיים לסוגי אשרה שונים, רבים ומגוונים, על כן מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי לבחירת האשרה המתאימה עבורך.

קנגורו שירותי הגירה מתמחה מזה שנים רבות בהגירה ובקבלת כל סוגי אשרות (לטווח קצר וארוך) לאוסטרליה. אל תהסס לפנות אלינו כדי לדון עם נציגנו את האפשרויות העומדות בפניך ו / או למלא את השאלון שלנו ולשלוח אותו אלינו. נא צור קשר עם נציגנו לקבלת מידע והכוונה ראשוניים, כולל מילוי שאלון כללי.

 

מאמרים נוספים

רילוקיישן לאוסטרליה

להמשך קריאה

מקצועות עכשוויים הנדרשים באוסטרליה

להמשך קריאה

עברתם תאונה בחו"ל? כך תתמודדו

להמשך קריאה

אמנת המס בין ישראל לקנדה

להמשך קריאה