מקצועות עכשוויים הנדרשים באוסטרליה

מאת: עו"ד ליסה סגלוב

המחלקה לענייני הגירה ואזרחות של אוסטרליה פרסמה רשימה של מקצועות מבוקשים לצרכי הגירה.

מקצועות ותחומי התמחות אלו מצויים במחסור לאומי מתמיד ולכן מוענקת עדיפות בתהליך לקבלת וויזות כתושב קבע לפי המירה על בסיס מקצוע.

הרשימה העדכנית של המקצועות הנותנות עדיפות לתהליך קבלת ויזות כוללת:

תת-סוג 189

Medium and Long - term Strategic Skills List

תת-סוג 190

Skilled-Nominated Visa

תת-סוג 489

Skilled-Regional Sponsored Visa

אדריכל

המייצר או מחדש כלי עבודה

איש תקשורת

אדריכל נוף

אופה

אנליסט מחקר שוק

אודיאולוג

אוצרת גלריה או מוזיאון

אספן פתולוגיה

אדריכל

המייצר או מחדש כלי עבודה

איש תקשורת

אדריכל

המייצר או מחדש כלי עבודה

איש תקשורת

אדריכל נוף

אופה

אנליסט מחקר שוק

אודיאולוג

אוצרת גלריה או מוזיאון

אספן פתולוגיה

אדריכל

המייצר או מחדש כלי עבודה

איש תקשורת

אדריכל

המייצר או מחדש כלי עבודה

איש תקשורת

אדריכל נוף

אופה

אנליסט מחקר שוק