אשרת עבודה לאוסטרליה

אשרות עבודה לאוסטרליה לטווח ארוך

אשרות עבודה מאפשרות למועמד לעבוד באוסטרליה תקופה ממושכת או זמנית. אפשרויות ויזת עבודה לאוסטרליה לטווח ארוך הינן מגוונות וכוללות:

אשרת עבודה נדרשת (TSS – סוג 482): Temporary Skill Shortage (TSS) Visa (subclass 482)

אשרה זו מיועדת למבקשים בעלי ניסיון מקצועי מוכח בן שנתיים לפחות בעבודה נדרשת באוסטרליה, והיא ניתנת למעסיקים בעלי אישור להעסקת עובדים כאלה. אשרה זו ניתנת לתקופה בת 4 שנים וניתן לחדשה. במסגרת אשרה זו של עבודה באוסטרליה, החלפת מעסיק כפופה לאישור משרד ההגירה האוסטרלי. אם מדובר במקצוע לו דרוש רישיון באוסטרליה, על המועמד להציג רישיון זה וכן רמת שליטה גבוהה בשפה האנגלית. להוכחת רמת השליטה באנגלית לטובת ויזת עבודה לאוסטרליה, על המועמד להשיג 6 נקודות בכל אחד מארבעת מבחני הILETS, או באחד מ-4 המבחנים המקבילים המוכרים באוסטרליה. במקצועות מסוימים ולטובת עבודה באוסטרליה יידרש המבקש לרמת אנגלית גבוהה במיוחד.

במקרים הבאים לא יידרשו התנאים האמורים בסוג אשרה זה:

עובד השייך לחברת חוץ שעסקיה באוסטרליה ושיעור שכרו השנתי הנו לפחות 96,400$ אוסטרלי עבור 37.5 שעות עבודה שבועיות.

מועמד אשר למד 5 שנים ברציפות או סיים תואר שלישי במוסד בו ההוראה הייתה בשפה האנגלית.

שפת האם של המועמד הינה אנגלית והינו בעל דרכון קנדי / ניו זילנדי / אירי / אנגלי או אמריקאי.

קיימים שלושה סוגים לאשרה זו: אשרה קצרת מועד, אשרה לטווח בינוני ואשרת הסכם עבודה:

אשרה קצרת מועד – The Short Term Stream

ויזת עבודה לאוסטרליה קצרת מועד מתירה למעסיק האוסטרלי להעסיק את המועמד אך ורק באחד המקצועות המנויים ברשימת ה- Temporary Skills Shortage (subclass 482) – Short Term Stream.
אשרה זו מיועדת להעסקה בת שנתיים לכל היותר (או – 4 שנים אם מדובר בהעסקה במסגרת הסכם סחר בינ"ל).

לצפייה ברשימה, ראה: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/skill-occupation-list

אשרה לטווח בינוני – The Medium Term Stream

ויזת עבודה לאוסטרליה לטווח בינוני מתירה למעסיק האוסטרלי להעסיק את המועמד המקצועי לתקופה של עד 4 שנים במקצוע המנוי ברשימת ה-
Temporary Skills Shortage (subclass 482) – Medium Term Stream.
לצפייה ברשימה ראה:

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/skill-occupation-list

אשרת הסכמי עבודה – Labour Agreements Stream

אשרה זו מבוססת על הסכמים רשמיים הקיימים באוסטרליה, עבור מרכזי תעשייה או מעסיקים שביכולתם לגייס כמות מסוימת של עובדים מקצועיים להעסקה על בסיס קבוע או זמני, למשך מספר שנים.

אשרת תכנית מעסיקים (סוג 186): (The Employer Nomination Scheme Visa (subclass 186

אשרה זו מתירה למעסיק באוסטרליה העסקת עובדים מקצועיים על בסיס אשרת קבע. בעל אשרה קצרת מועד מסוג 482 (ר' לעיל) אשר השלים 3 מתוך 4 השנים הנדרשות בסוג האמור, רשאי לבקש אשרה במסגרת תכנית זו, או לחילופין לבקשה ישירות ממעסיקו הנוכחי ו/או לבקשה ממעסיקו הנוכחי באם למעסיק זה יש הסכם רלבנטי עם משרד ההגירה האוסטרלי.

על מבקש אשרה זו להיות מתחת לגיל 45 ולעמוד בדרישות רמת השליטה בשפה האנגלית.

אשרת עבודה אזורית (סוג 187) ( Regional Sponsored Migration Scheme Visa (subclass 187

אשרה זו תעניק למבקש זכות לתעסוקת קבע באזור (מחוז) מסוים באוסטרליה. על המועמד להיות מתחת לגיל 45 ולעמוד בדרישות רמת השליטה בשפה האנגלית.

אשרות עבודה לטווח קצר

ויזת עבודה בחופשה / ביקור (סוג 417 ו– 462): (Holiday Working Visa (subclass 417 and subclass 462

ויזת עבודה בחופשה / ביקור (סוג 417 ו– 462): (Holiday Working Visa (subclass 417 and subclass 462

תנאי לקבלת אשרה זו הנו חסות מעסיק (ספונסר) או הזמנת ממשלת אוסטרליה, וכן כי המקצוע הנבחר מופיע ברשימת ה –

Skill Occupation list: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/skill-occupation-list

407 – Training visa (subclass 407)).

אוסטרליה נותנת הזדמנות גם לתיירים / מבקרים שהינם בין הגילאים 18 עד 30 ליהנות מאשרת עבודה זמנית לתקופת שהותם, בתנאים מסוימים. אשרה זמנית זו מונפקת עבור מבקשים ממדינות נבחרות לתקופה של 12 חודשים בלבד, במהלכם יוכל המועמד לעבוד באוסטרליה במגוון תחומים ובלבד שיועסק על ידי מעסיק מסוים לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים. בחלק מהמקרים ובכפוף לעמידה בדרישות מסוימות, ניתן להאריך אשרה זו למשך שנה נוספת. כמות האשרות השנתית מסוג זה הקיימות כיום עבור מחזיקי דרכון ישראלי, הינה 2500 בשנה.

אשרה קצרת מועד למומחים (סוג 400): Temporary Work (Short Stay Specialist) Visa (subclass 400)

אשרה זו מיועדת למבקשים המעוניינים לעבוד באוסטרליה בתחום מומחיותם לתקופה קצרה ומוגדרת. לשם כך, על המועמד להיות מוזמן על ידי הארגון המבקש להעסיקו. רמת מומחיותו וניסיונו של המועמד צריכים להיות כאלה שאינם בנמצא באוסטרליה. אשרה זו אינה ניתנת לחידוש.

אשרה לביצוע עבודה זמנית (סוג 408) Temporary Activity Visa (subclass 408)

אשרה זו מאפשרת שהות באוסטרליה לתקופה מוגבלת, למילוי עבודה מסוימת אשר לה התחייב המועמד, אשר משכה לא יעלה על:

 • עבודה שהוזמנה על ידי מעסיק / ארגון מסוים: עד 3 חודשים;
 • עבודה שהוזמנה על ידי ממשלת אוסטרליה: עד 4 שנים;
 • עבודות אחרות: עד שנתיים.

הערה: בתחומים ייחודיים, כגון פעילות במסגרת חברי מועדון היאכטות ועבודות מיוחדות אחרות, תקופת השהות האפשרית לא תעלה על 12 חודשים בד"כ.

אשרה זמנית זו (408) תאפשר למועמד פעילות באוסטרליה בתחומים הבאים:

 • עבודה באוסטרליה בתעשיית הבידור
 • השתתפות במשימות שהוזמנו על ידי מוסדות המדינה
 • השתתפות או פיקוח על מחקרים שהוזמנו על ידי מוסדות המדינה
 • עבודה באוסטרליה עם צוות עבודה מקצועי בתחום נבחר
 • השתתפות בתחרויות ספורט או תכניות אימון מקצועיות
 • השתתפות בתכניות רשמיות של חילופי נוער, העשרה תרבותית ועבודה קהילתית
 • עבודה בענייני דת
 • תעסוקה כחבר מועדון יאכטות
 • עבודת משק בית בבתי זרים בכירים, כגון דיפלומטים ומנהלים בכירים.
 • השתתפות באירועים מטעם הממשלה

ברוב המקרים, בעלי אשרה זו אינם רשאים להאריך את תוקפה מעבר ל – 4 שנים.

ויזת הכשרה (סוג 407) Training Visa (subclass 407)

אשרה זו תאפשר למועמד להתאים את הכשרתו במקצוע הנבחר לנדרש בתחום זה באוסטרליה, תוך כדי עבודתו, לרבות השתתפות בתכניות הכשרה מעשיות רלבנטיות.

תנאי לקבלת אשרה זו הנו חסות מעסיק (ספונסר) או הזמנת ממשלת אוסטרליה, וכן כי המקצוע הנבחר מופיע ברשימת ה – Medium and Long-term Strategic Skills List או –
Regional Occupation List or the Short term Skilled Occupation List.

על מבקש אשרה מסוג זה להיות לכל הפחות בן 18, בעל ניסיון של שנת עבודה לפחות במקצוע הנבחר, בעל שליטה סבירה בשפה האנגלית ומקורות כלכליים העומדים בדרישות הרלבנטיות.

אשרה זו תוקפה – עד שנתיים.

אשרה זו אינה מתאימה למי שמטרתו היא – עבודה בלבד.

צור קשר

הינך עשוי/ה לענות על קריטריונים שונים הרלבנטיים לסוגי אשרה שונים, רבים ומגוונים, על כן מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי לבחירת ויזת עבודה לאוסטרליה המתאימה עבורך.

קנגורו שירותי הגירה מתמחה מזה שנים רבות בהגירה ובקבלת כל סוגי אשרות (לטווח קצר וארוך) לאוסטרליה. אם אתם מתעניינים בהוצאת ויזת עבודה לאוסטרליה אל תהססו לפנות אלינו כדי לדון עם נציגנו את האפשרויות העומדות בפניך ו / או למלא את השאלון שלנו ולשלוח אותו אלינו. נא צור קשר עם נציגנו לקבלת מידע והכוונה ראשוניים בנושא עבודה באוסטרליה, כולל מילוי שאלון.

למידע נוסף
צרו קשר