הגירה לאוסטרליה על בסיס מקצוע

ויזת בעלי מקצוע (Skilled Migration Program)

אשרה זו, המכונה גם "הגירה כללית", מבוססת על מיומנות מקצועית, הכשרה וניסיון של המועמד. שלושה מסלולים בקטגוריה זו:

 • אשרה בלתי תלויה במקצוע – Skilled Independent Visa (תת-סוג 189)
 • אשרת בעלי מקצוע תחת חסות מדינה – Skilled Nominated Visa – (תת-סוג 190)
 • אשרת בעלי מקצוע בחסות אזורית – Skilled Regional (Provisional) Visa – (תת-סוג 491)

ההערכה שלנו תעזור לך להחליט מהו הנתיב המתאים ביותר עבורך

הגירה לאוסטרליה – אשרה בלתי תלויה במקצוע – Skilled-Independent Visa (תת-סוג 189)

אשרה זו הנה אשרת קבע, הניתנת למועמד שהגיע ל – 65 נקודות בהערכה המקצועית הראשונית (ראה פרק "מבחן הנקודות").

על המועמד להראות כי הנו בעל הנתונים או הכישורים לעסוק במקצוע המופיע ברשימת המקצועות.

נכון להיום ישנם כ-210 סוגי מקצועות ברשימה הנ"ל, המתעדכנת מעת לעת. מועמדים שמקצועם מנויים ברשימת המקצועות אינם נדרשים לחסות מדינה או אזור.

לצפייה ברשימת המקצועות: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/skill-occupation-list

(189-Skilled Independent (subclass 189) – Points-Tested).

אשרת בעלי מקצוע בחסות (ספונסר) Skilled-Nominated Visa (תת-סוג 190)

אשרה בחסות המדינה או בחסות האזור ניתנת בהתאם לתוכנית המדינה או האזור בו מוגשת המועמדות. התנאים והדרישות משתנים ממדינה למדינה ומאזור לאזור ומתעדכנים מעת לעת. אשרה זו תוענק למועמד שלרשותו 60 נקודות לפי ההערכה המקצועית הראשונית. אשרה זו תוענק למועמד שהראה כי הנו בעל הנתונים או הכישורים לעסוק במקצוע המופיע ברשימת ה Medium and Long-term Strategic Skills List או ברשימת ה Short Term Skilled Occupation List

ראה מבחן הנקודות:

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/skill-occupation-list

(190 – Skilled Nominated (subclass 190).

אשרה זו הנה אשרת קבע על בסיס חסות המדינה / אזור, המוענקת למועמד המתחייב להתגורר במדינה / אזור נותני החסות למשך 2 שנים לפחות. החסות האמורה מוצעת על ידי המדינות / אזורים הבאים:

 • The Australian Capital Territory
 • New South Wales
 • Victoria
 • Queensland
 • South Australia
 • The Northern Territory
 • Western Australia
 • Tasmania

אשרת בעלי מקצוע בחסות אזורית -Skilled Work Regional (Provisional) Visa (תת-סוג 491)

אשרה זו מיועדת למועמדים שלרשותם 50 נקודות, אשר יגורו במדינה / אזור הרלבנטיים במשך 3 שנים לפחות והמקצוע שלהם מופיע ברשימת המקצועות:

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/skill-occupation-list

(491 – Skilled Work Regional (Provisional) visa (subclass 491)).

בחלוף שלוש השנים, המחזיק באשרה זו יוכל לעתור לקבלת אשרת קבע של "אנשי מקצוע", זאת בתנאי שהתגורר במשך שלוש שנים במדינה / אזור כאמור ועבד במשרה מלאה במשך שלוש השנים באזור המיועד ומילא אחר כל תנאיה של אשרה זמנית זו. החסות האמורה מוצעת על ידי המדינות/האזורים או משפחה גרעינית שגרה באזור המיועד כאזרחים/תושבי קבע אוסטרליים:

 • The Australian Capital Territory
 • New South Wales
 • Victoria
 • Queensland
 • South Australia
 • The Northern Territory
 • Western Australia
 • Tasmania

הגירה לאוסטרליה – מבחן הנקודות

כאשר מועמד מגיש בקשה לאשרה בלתי תלויה במקצוע / מקצוע תחת חסות מדינה או מקצוע תחת חסות אזורית, תוערך בקשתו על בסיס מבחן הנקודות.

נקודות מוקנות עבור:

 • גיל
 • מקצוע
 • הכשרה
 • ניסיון תעסוקתי בתחום מסוים
 • ניסיון תעסוקתי באוסטרליה
 • שליטה בשפה האנגלית
 • שפה בינ"ל מוכרת
 • לימודים באזורים מסוימים באוסטרליה
 • כישורים / הכשרות של בן/בת הזוג
 • חסות (ספונסר) ממשלת המדינה / האזור (ויזה – תת סוג 190)
 • חסות (ספונסר) הממשל האזורי או על ידי "קרוב" (ויזה – תת סוג 489)
 1. גיל
  נקודות מוענקות בגין גיל המועמד בעת הגשת הבקשה, באופן כדלקמן:
  19-24 שנים – 25 נקודות
  25-32 שנים – 30 נקודות
  33-39 שנים – 25 נקודות
  40-44 שנים – 15 נקודות.
  מגיל 45 ואילך אין זכאות לכל מועמדות שהיא להגירה לאוסטרליה על בסיס מקצוע.
 2. מקצוע
  על מנת להגיש בקשה להגירה לאוסטרליה, על מקצועך להופיע ברשימת המקצועות דלהלן, בהתאם למקצוע הנבחר, במועד הגשת בקשת המועמדות:אשרות בלתי תלויות במקצוע – סוג 189 – Skilled Independent Visa
  מקצועך חייב להופיע ברשימת Medium and Long term Strategic Skills List (נכון להיום קיימים כ-210 סוגי מקצועות במסלול זה).

  אשרות בעלי מקצוע תחת חסות (ספונסר) – סוג 190 – Skilled State Sponsored. מקצועך חייב להופיע ברשימת Medium and Long term Strategic Skills List (נכון להיום קיימים כ-210 סוגי מקצועות במסלול זה) או ברשימת Short term Skilled Occupation List (נכון להיום קיימים כ-215 סוגי מקצועות במסלול זה).

  אשרות בעלי מקצוע תחת חסות (ספונסר) – סוג 491 – Skilled Work Regional (Provisional) Visa. מקצועך חייב להופיע ברשימת Regional Occupation List (נכון להיום קיימים כ-75 סוגי מקצועות במסלול זה).

   

 3. שליטה בשפה האנגלית
  על המועמד להמציא הוכחה המעידה על רמת שליטתו בשפה האנגלית, זאת על ידי הגשת התוצאות שהשיג באחד ממבחני האנגלית הבאים:
  – מערכת בינלאומית לבדיקת שפה אנגלית: https://ielts.org/
  – מבחן תעסוקתי באנגלית: https://oet.com/
  – מבחן אנגלית כשפה זרה מבחן מבוסס אינטרנט: https://www.ets.org/toefl/test-takers/ibt/about.html
  – מבחן פירסון באנגלית (PTE) אקדמי: https://www.pearsonpte.com/pte-academic
  – קיימברידג' אנגלית: מבחן מתקדם (CAE) (ידוע גם בשם תעודה באנגלית מתקדמת): https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/advanced/מאחר וכל גוף מעריך את כישורי המועמד על פי מבחן שונה, מומלץ להתייעץ עם נציג "קנגורו שירותי הגירה לאוסטרליה" לפני ביצוע כל מבחן שהוא מהרשימה הנ"ל לבדיקת התאמה לסוג האשרה המבוקשת.
  שיעור הנקודות להן יהיה זכאי המועמד הנו בהתאם לתוצאות המבחן הנבחר, בהתאם לטבלה שלעיל. כל מועמד חייב להיבחן, ללא יוצא מן הכלל.
  בדרך כלל יידרש המועמד להיבחן ב IELTS General Training test (או מבחן ברמה דומה), אלא אם ידרוש הארגון המעריך מבחן שונה.
  המבחן באנגלית יהיה בן לא יותר מ-3 שנים בעת הגשת המועמדות.
 4. ניסיון תעסוקתי מסוים
  אם המועמד הנו בעל ניסיון תעסוקתי או בעל כשירות ב 10 השנים האחרונות במקצוע הנבחר, אפשר שיהא זכאי לנקודות כמתואר להלן:
  ניסיון תעסוקתי בן 3 שנים לפחות = 5 נקודות.
  ניסיון תעסוקתי בן 5 שנים לפחות = 10 נקודות.
  ניסיון תעסוקתי בן 8 שנים לפחות = 15 נקודות.
 5. ניסיון תעסוקתי באוסטרליה
  אם המועמד הנו בעל ניסיון תעסוקתי או בעל כשירות במקצוע הנבחר ב 10 השנים האחרונות באוסטרליה, אפשר שיהא זכאי לנקודות כמתואר להלן:
  ניסיון תעסוקתי בן 1 שנה לפחות = 5 נקודות.
  ניסיון תעסוקתי בן 3 שנים לפחות = 10 נקודות.
  ניסיון תעסוקתי בן 5 שנים לפחות = 15 נקודות.
  ניסיון תעסוקתי בן 8 שנים לפחות = 20 נקודות.
  חשוב לציין כי שיעור הנקודות המקסימלי להן יהא המועמד זכאי, בגין ניסיון מקצועי מכל סוג באוסטרליה ו/או מחוצה לה, הנו 20.
 6. תארים ותעודות:
  להלן מספר הנקודות המוענקות עבור כל תואר אקדמי:דוקטורט = 20 נקודות.
  תואר ראשון/שני = 15 נקודות.
  דיפלומה/תעודת מקצוע = 10 נקודות.
 7. שפה מוכרת
  המועמד יוכל ליהנות מ 5 נקודות זכאות עבור שליטה בשפה המוכרת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מתרגמים ומפרשים – National Accreditation Authority for Translators and Interpreter ( NAATI)
 8. לימודים ומחיה באזורים מסוימים באוסטרליה
  מועמד שהתגורר באוסטרליה באזור הנמנה על אזורים בעלי שיעור גידול אוכלוסין נמוך ואשר עמד בדרישת 2 שנות לימוד בקמפוס המשויך לאזור כאמור (על פי postcode),יהא זכאי ל 5 נקודות.
 9. כישורי בן/בת הזוג
  בן/בת הזוג חייב להיות מתחת לגיל 45 כדי להוסיף נקודות
  המועמד יהיה זכאי להוסיף נקודות להלן:
  א. צליחת אחד המבחנים באנגלית תקנה 5 נקודות.
  ב. צליחת הערכה מקצועית חיובית מהגוף האוסטרלי הרלבנטי המיועד (חלק מהמקצועות דרושים כמובן גם רישיון) תקנה 5 נקודות.
 10. מינוי של מדינה / אזור
  אשרות מקצוע תחת חסות (ספונסר) המדינה – סוג 190 Skilled State Sponsor Visa:
  מועמד יהא זכאי ל 5 נקודות עבור מועמדות לאשרת מקצוע תחת חסות (תת סוג מס' 190) המוכר על ידי ממשלת המדינה.

  אשרות מקצוע תחת חסות (ספונסר) אזורית – סוג 491 Skilled Work Regional (Provisional) Visa:
  מועמד יהא זכאי ל 15 נקודות עבור מועמדות לאשרת מקצוע תחת חסות אזורית (תת סוג 149) המוכר על ידי הממשל האזורי.

  מאחר והנך עשוי/ה לענות על קריטריונים שונים הרלבנטיים לסוגי אשרה בעלי דרישות ותנאים רבים ומגוונים, מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי לבחירת האשרה המתאימה והכדאית עבורך.

Stages in the Skilled Migration Process

על כל המעוניין להגיש בקשת הגירה לאוסטרליה הידועה כ"הבעת עניין" בהגירה כאמור, להציג את הנתונים הבאים:

 1. הערכה מקצועית חיובית מהגוף האוסטרלי הרלבנטי המיועד (חלק מהמקצועות דרושים כמובן גם רישיון)
 2. תוצאת המבחן הנדרש באנגלית (ר' -פרק מבחן הנקודות).
 3. אישור חסות המדינה עבור אשרה בחסות מדינה (תת סוג 190) או אישור חסות האזור עבור אשרה בחסות אזורית (תת סוג 491).
 4. הגשת בקשת "הבעת עניין".
 5. קבלת הזמנה להגשת מועמדות.
 6. מתן הסכמה להגשת המועמדות על פי ההזמנה – תוך 60 יום מקבלת ההזמנה ותשלום האגרה הממשלתית הדרושה. כמו כן, על המועמד/ת ובן/בת זוגו/ה וילדיהם לערוך את הבדיקות הרפואיות, וכן נדרשים בני/ות הזוג וילדיהם שגילם מעל 16 שנים להציג תעודה בדבר רישום פלילי מאת המשטרה אשר בכל מדינה בה חיו המועמד ו/או משפחתו במשך 12 החודשים שקדמו להגשת הבקשה.
  קיימים סוגים רבים של אשרות הגירה לאוסטרליה על בסיס מקצוע עבור מועמדים המצויים באוסטרליה, אשר לאחר קבלת חסות מעסיק עשויות להפוך לאשרות קבע.
 7. ביצוע בדיקות רפואיות על ידי רופא אשר מונה על ידי ממשלת אוסטרליה לבצע בדיקות רפואיות של ממשלת אוסטרליה עבור המועמד וכל משפחתו בכל גיל.

הנך עשוי/ה לענות על קריטריונים שונים הרלבנטיים לסוגי אשרה שונים, רבים ומגוונים, על כן מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי לבחירת האשרה המתאימה עבורך.

קנגורו שירותי הגירה מתמחה מזה שנים רבות בהגירה ובקבלת כל סוגי אשרות (לטווח קצר וארוך) לאוסטרליה. אל תהסס לפנות אלינו כדי לדון עם נציגנו את האפשרויות העומדות בפניך ו / או למלא את השאלון שלנו ולשלוח אותו אלינו. נא צור קשר עם נציגנו לקבלת מידע והכוונה ראשוניים, כולל מילוי שאלון כללי.

עורך דין הגירה לאוסטרליה – כיצד עובד התהליך?

אוסטרליה היא מדינה מערבית מפותחת שמושכת עניין מצד מהגרים, אנשי מקצוע ובעלי משפחות מכל רחבי העולם. על אף המרחק הגיאוגרפי של אוסטרליה מהמזרח התיכון, יש גם ישראלים שמתעניינים בנושא של הגירה לאוסטרליה ובאופן שבו התהליך הזה עובד. עבור אותם אנשים, מה שהכי חשוב לדעת הוא מה כלול בתהליך ועם מי אפשר להתייעץ על מנת לבצע אותו על הצד הטוב ביותר.

ראשית, מבחינת הגירה אוסטרליה היא מדינה שמעודדת בעיקר כניסה של אנשי מקצוע שחסרים למשק המקומי. הגירה לאוסטרליה על בסיס מקצוע יכולה להסתיים בתוך שבועות ספורים ואף להבטיח אשרת כניסה רחבה לבעלי משפחות עם ילדים. בהקשר הזה, מה שצריך לבדוק זה את הביקוש לבעלי מקצועות מסוימים לעומת אחרים ואת התהליך הבירוקרטי הנדרש להשלמת ההגירה כחוק.

שנית, אוסטרליה היא מדינה ענקית ולכן את ההגירה צריך להתאים לדרישות של קהל היעד ולציפיות שלהם. כאן בודקים לא רק היבטים בירוקרטיים של הגירה אוסטרליה, אלא גם את ההתאמה האישית בטווח הקצר והארוך. בנוסף, הגירה לאוסטרליה על בסיס מקצוע יכולה להתקיים באזורים שונים אבל היא תמיד דורשת אישורי העסקה קודמים ואישורים מוכרים על לימודים והסמכות.

מה כלול בתהליך הגירה ואיך עוברים אותו?

החדשות הטובות מבחינת בעלי מקצוע שרוצים ויכולים להגר לאוסטרליה הוא שניתן להתייעץ עם עורך דין. התייעצות עם עורך דין מקצרת את משך הזמן שעובר מהרגע שבו מתחילים את התהליך ועד שמקבלים את הוויזה המיוחלת, בעיקר אם אותם אנשי מקצוע אכן מבוקשים במדינה ורשאים להגר אליה.

הבעיה היחידה עם הגירה לאוסטרליה על בסיס מקצוע ובמעורבות עורך דין היא שצריך לדעת איך למצוא את אנשי המקצוע הנכונים. במילים אחרות, יש עורכי דין רבים שמציעים עזרה בהגירה לאוסטרליה וההבדלים ביניהם באים לידי ביטוי ברמת המקצועיות והמומחיות. לכן, הפתרון הכי טוב הוא לבחור עורך דין שמסייע להתמודד עם נושא ההגירה על סמך ניסיון קודם.

ניסיון של עורך דין פותר הרבה בעיות עבור אנשים שרוצים להגר לאוסטרליה וליהנות מאיכות חיים גבוהה. במקרים כאלה, מה שכלול בתהליך הוא התייעצות עם עורך דין לגבי תנאי הקבלה של הוויזה, הצגת מסמכים ואישורים על הסמכה מקצועית ולאחר מכן מילוי טפסים והגשתם לרשויות ולשגרירות. בין לבין, עורך הדין מלווה גם ברמה האישית את המהגרים ועוזר להם בכל צורה ודרך.

טיפים לתהליך הגירה מוצלח

בסופו של דבר, הגירה לאוסטרליה היא מהלך דרמטי שצפוי להשפיע על כל בני המשפחה וגם על בעלי מקצוע יחידים. המטרה של הגירה מן הסוג הזה היא לשפר את איכות החיים, אך חשוב מאוד לעשות זאת בצורה מסודרת וחוקית. במידה וקיימות התלבטויות לגבי ההליך הנכון, מה שאפשר לעשות הוא לערב אנשי מקצוע ועורך דין.

לסיכום

מעורבות עורך דין יכולה לסייע עם הגירה לאוסטרליה ולעזור לבעלי מקצועות מסוימים לדעת האם הם עומדים בקריטריונים של הממשלה המקומית. במידה והתשובה חיובית, התפקיד של עורכי דין הוא למלא את הטפסים עבור הלקוחות שלהם ולאחר מכן לדאוג שהם יגיעו אל היעד בתוך זמן קצר ככל האפשר ובאופן יעיל וחוקי.

למידע נוסף
צרו קשר