הגירה לאוסטרליה על בסיס עסק

ממשלת אוסטרליה מעודדת אנשי עסקים ויזמים בעלי אמצעים המעוניינים לפתח או להקים פרויקטים, מיזמים ועסקים שונים באוסטרליה ו/או בעלי רצון לבצע השקעות באוסטרליה, באמצעות אשרת עסקים זו המאפשרת הגירה והקמת עסק ו/או השקעה בעסק קיים.

שני סוגי אשרות במסלול זה

 1. אשרת אנשי עסקים (סוג 132)
 2. אשרת יזמים ומשקיעים (זמנית) (סוג 188)

 

 1. אשרת אנשי עסקים (סוג 132)
 2. Business Talent Visa (subclass 132
  אשרה זו תאפשר למועמד/ת ולבן/ת זוגו/ה וילדיהם להיקלט באוסטרליה כתושבי קבע.

לאשרה זו שני סוגים

אשרת בעלים / שותפים בעסק בעל היקף משמעותי (Significant Business History Stream):

עם כניסתו לאוסטרליה יידרש המועמד להקים עסק כשיר או להצטרף לעסק כזה כשותף בכיר ועיקרי, תוך שהוא משמש כמנהל ממשי ובעל מעורבות מלאה, רציפה ויומיומית בעסק.

בנוסף, על המועמד/ת ו/או בן/ת זוגו/ה לענות על אחד או יותר מהתנאים הבאים:

 • שווי העסק שבבעלותו (נטו) במשך שנתיים מתוך ארבע השנים שקדמו להגשת בקשת האשרה, הנו 400,000 (ארבע מאות אלף) דולר אוסטרלי לפחות ואם העסק הנ"ל נסחר במניות לציבור, על המבקש להיות בעל 10% לפחות משווי המניות המונפקות של עסק זה.
 • המועמד הנו בעל נכסים חוקיים בשווי (נטו) של 1.5 מיליון דולר אוסטרלי (1,500,000 AUD$) לפחות, הזמינים להעברה לאוסטרליה תוך שנתיים מיום הגשת הבקשה לאשרה.
 • המחזור השנתי של העסק שבבעלות המועמד במשך שנתיים מתוך ארבע השנים שקדמו להגשת בקשת האשרה, הנו בשיעור 3 מיליון דולר אוסטרלי (3,000,000 AUD$) לפחות.
 • המועמד הוא בעל 51% לפחות בעסק בעל מחזור שנתי של עד 400,000 דולר אוסטרלי, או בעל 30% לפחות בעסק בעל מחזור שנתי העולה על 400,000 דולר אוסטרלי או בעל 10% לפחות משוויו המניות של עסק זה.
 • בעל קריירה עסקית מוצלחת.
 • אינו ולא היה בעלים / שותף בעסק/ים בלתי כשר/ים.
 • בעל רצון ושאיפה להצליח כמנהל עסק באוסטרליה.
 • על המבקש להיות מועמד (מוזמן או נתמך) מטעם הממשלה או הממשל האזורי.

אשרת השקעה ויזמות (Venture Capital Entrepreneur Stream):

אשרה זו מתאימה לבעלי הון המיועד ליזמות והשקעה שמקורו מחבר בארגון היזמות האוסטרלי – (Australian Venture Capital Association Limited (AVCAL).

על בעל אשרה זו ו/או בן/ת זוגו/ה לעמוד באחד או יותר מהתנאים הבאים:

 • קיבל/ה לפחות 1 מיליון דולר אוסטרלי (1,000,000 AUD$) מקרן השקעות אוסטרלית.
 • קרן ההשקעה מיועדת להזנק (סטארטאפ), שיווק ופיתוח מוצר או רעיון עסקי, שהנו בעל ערך וצפי הצלחה גבוה.
 • הפירמה היזמית חייבת להיות חברה בארגון / קרן ההשקעות האוסטרלית –
 • The Australian Private Equity and Venture Capital Association Limited (AVCAL).
 • המועמד/ת נקשר/ה בהסכם רשמי עם חברת / קרן ההשקעות.
 • על המבקש להיות מועמד (מוזמן או נתמך) מטעם הממשלה או הממשל האזורי.

אשרת יזמים ומשקיעים (זמנית) (סוג 188) Business Innovation and Investment (Provisional) Visa (subclass 188)

קיימים 5 סוגים לאשרה זו

 • מסלול יזמות Business Innovation Stream)): מיועד לבעלי כישורים עסקיים הרוצים למסד, לפתח או לנהל עסק חדש או קיים באוסטרליה. תנאי לקבלת אשרה במסלול זה הוא תמיכת הממשלה (המדינית או האזורית).
  מסלול השקעה Investor Stream)): מיועד למעוניינים להשקיע הון בשיעור של לפחות 1.5 מיליון דולר אוסטרלי במדינה / אזור בה מתנהל העסק או הפעילות העסקית הרלבנטית. תנאי לקבלת אשרה במסלול זה הוא תמיכת הממשלה (המדינית או האזורית).
 • מסלול השקעה גבוהה Significant Investor Stream)): מיועד למעוניינים להשקיע הון משמעותי בשיעור של לפחות 5 מיליון דולר אוסטרלי במדינה / אזור בה מתנהל העסק או הפעילות העסקית הרלבנטית. במסלול זה יכול המשקיע להיות מוזמן על ידי הממשלה (המדינית או האזורית) או באמצעות חברת Austrade (המתווכת עם הממשלה האוסטרלית).
 • מסלול השקעה יוקרתי (Premium Investor stream): מיועד למעוניינים להשקיע הון משמעותי בשיעור של לפחות 15 מיליון דולר אוסטרלי במדינה / אזור בה מתנהל העסק או הפעילות העסקית הרלבנטית. חברת Austrade תפנה בשם ממשלת אוסטרליה אל המועמדים המתאימים במסלול זה לצורך הסדרה ותמיכה.
 • מסלול יזמים Entrepreneur Stream)):
 • למועמדים בעלי התחייבות של צד שלישי בשיעור 200,000 דולר אוסטרלי לפחות, המיועדים למימון פעילות יזמית של מסחר, שירותים או פיתוח עסקי באוסטרליה. תנאי לקבלת האשרה במסלול זה הוא כי המועמד הנו מוזמן או נתמך מטעם הממשלה או הממשל האזורי.

אשרת יזמים ומשקיעים (זמנית) (סוג 188) תקפה ל – 4 שנים ו 3 חודשים ותשמש בסיס לאשרת הקבע – Business Innovation and Investment (Permanent) Visa (subclass 888).

על המועמד להשיג 65 נקודות לפחות במבחן הנקודות (Points Test) כדי להיות זכאי להגשת מועמדות לאשרת יזמים ומשקיעים (זמנית) (סוג 188) במסלול יזמות עסקית או השקעה. מבחן הנקודות אינו רלבנטי למסלולי ההשקעה הגבוהה, היוקרתית או מסלול היזמים.

ניקוד מוענק עבור:

 • גיל
 • שליטה בשפה האנגלית
 • כישורים
 • ניסיון בעסקים ושוק ההון
 • שיעור נכסים אישיים ועסקיים
 • מחזור עסקי
 • חדשנות / יזמות
 • תמיכה מיוחדת

אם המבקש היה תושב אוסטרליה במשך תקופה מסוימת ועומד בתנאים הדרושים לקבלת אשרת עסקים כאמור בפרק זה (סוג 132 או 188), יוכל להגיש בקשה לקבלת אשרת הקבע (סוג 888), מבלי שיצטרך לצאת מאוסטרליה לשם כך.

מועמדים לויזת עסקים נדרשים להמציא אישור על מצב רפואי ורישום פלילי לצורך הגשת מועמדותם.

צור קשר

הנך עשוי/ה לענות על קריטריונים שונים הרלבנטיים לסוגי אשרה שונים, רבים ומגוונים, על כן מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי לבחירת האשרה המתאימה עבורך.

קנגורו שירותי הגירה מתמחה מזה שנים רבות בהגירה ובקבלת כל סוגי אשרות (לטווח קצר וארוך) לאוסטרליה. אל תהסס לפנות אלינו כדי לדון עם נציגנו את האפשרויות העומדות בפניך

ו / או למלא את השאלון שלנו ולשלוח אותו אלינו. נא צור קשר עם נציגנו לקבלת מידע והכוונה ראשוניים, כולל מילוי שאלון.

למידע נוסף
צרו קשר