קבלת אזרחות לאוסטרליה

חוק האזרחות האוסטרלי, 2007, קבע תנאים חדשים ושינויים מהותיים ביחס להשגת אזרחות אוסטרלית.

אזרחים אוסטרלים אינם מאבדים את אזרחותם האוסטרלית, רק בשל מגורים מעבר לים במשך שנים רבות.

החל מה- 4 באפריל 2002, אזרח אוסטרלי יכול לקבל אזרחות של מדינה אחרת בלי לאבד את אזרחותו האוסטרלית.

ניתן להשיג אזרחות אוסטרלית בדרכים הבאות:

  1. עמידה בתנאים הדרושים לקבלת תושבות קבע (להבדיל מתושב זמני).
  2. היותך בן/ת  זוג / בן/ת זוג למעשה / שותף/ה לחיים או אלמן/ה של אזרח אוסטרלי.
  3. מכח ייחוס משפחתי / ירושה: ילדי אזרח אוסטרלי.
  4. חידוש אזרחות.
  5. ילדי אזרח אוסטרלי לשעבר.
  6. ילדים מאומצים של אזרח אוסטרלי.

1. תושב קבע

אדם יהא לתושב קבע באוסטרליה ביום או – לאחר 1 ביולי 2007, אם ישב באופן חוקי באוסטרליה 4 שנים לפחות עד ובצמוד להגשת הבקשה לקבלת האזרחות, מתוכן 12 חודשים כתושב קבע, ובאם נעדר מאוסטרליה במהלך תקופה זו לא יותר מ – 12 חודשים ולא יותר מ – 3 חודשי היעדרות כאמור בשנה שקדמה להגשת הבקשה. על המבקש להיות מעל גיל 18 במועד הגשת הבקשה, במעמד תושב קבע, בעל ידע בסיסי בשפה האנגלית, בעל ידע הולם באשר לזכויות ולחובות הנובעות מהאזרחות האוסטרלית, להבין את טיב הבקשה, בעל אופי חיובי וכוונה להתגורר באוסטרליה או לשמור על קשר קרוב ורציף עם המדינה.

על אדם שהיה לתושב קבע קודם ל 1 ביולי 2007 והגיש בקשתו לקבלת אזרחות קודם ל 30 ביוני 2010, להראות כי נכח (פיזית) באוסטרליה, כתושב קבע, במשך שנתיים לפחות מתוך 5 השנים שקדמו להגשת הבקשה לאזרחות, מתוכן שנה אחת בתוך השנתיים שקדמו להגשת הבקשה.

החל מיום 1 באוקטובר 2007, תושב קבע בין הגילאים 18 – 60 המגיש בקשה לקבלת אזרחות אוסטרלית תחת קטגוריה זו, חייב לעבור את "מבחן האזרחות" קודם להגשת הבקשה. "מבחן האזרחות" הינו מבחן רב תשובות (אמריקאי) ממוחשב בכתב, המיועד להעריך אם למועמד רמת אנגלית בסיסית, כמו גם ידע אודות אוסטרליה. המבחן כולל שאלות אודות ההיסטוריה של אוסטרליה, הגיאוגרפיה שלה, תולדות האומה, ערכיה, מערכת הממשל והחובות והזכויות הנובעות מאזרחות אוסטרלית. את המידע הנחוץ למבחן האזרחות ניתן למצוא בספר "להיהפך לאזרח אוסטרלי" – בקישור

https://immi.homeaffairs.gov.au/citizenship/test-and-interview/our-common-bond

 2. בן זוג, בן זוג למעשה, שותף לחיים או אלמן של אזרח אוסטרלי

בן זוג, בן זוג למעשה, שותף לחיים או אלמן של אזרח אוסטרלי, בין אם מנישואין חוקיים או כידוע בציבור, אינו הופך אוטומטית לתושב קבע או אזרח. בדומה למועמד הרגיל (סעיף 1 לעיל), על בן הזוג להיות תושב חוקי באוסטרליה במשך 4 שנים לפחות עד ובצמוד להגשת הבקשה לקבלת האזרחות, מתוכן 12 חודשים כתושב קבע; להיעדר מאוסטרליה במהלך תקופה זו לא יותר מ – 12 חודשים ולא יותר מ – 3 חודשי היעדרות כאמור בשנה שקדמה להגשת הבקשה; להיות מעל גיל 18 במועד הגשת הבקשה; במעמד תושב קבע; בעל ידע בסיסי בשפה האנגלית; בעל ידע הולם באשר לזכויות ולחובות הנובעות מהאזרחות האוסטרלית; להבין את טיב הבקשה; להיות בעל אופי חיובי

וכוונה להתגורר באוסטרליה או לשמור על קשר קרוב ורציף עם המדינה. לרשויות המדינה שיקול דעת בבחינת הקשר הקרוב של המועמד עם אוסטרליה ביחס לתקופות שהייתו מחוץ למדינה.

על מועמד בקטגוריה זו שהיה לתושב קבע ביום או לאחר ה 1 ביולי 2007, להיות בעל 4 שנות תושבות חוקית באוסטרליה, היכולות לכלול עד 3 שנים של תושבות זמנית ו 12 חודשים אחרונים כתושב קבע.

על מועמד בקטגוריה זו שהיה לתושב קבע קודם ל 1 ביולי 2007 והגיש בקשתו לקבלת אזרחות קודם ל 30 ביוני 2010, להראות כי נכח (פיזית) באוסטרליה, כתושב קבע, במשך שנתיים לפחות מתוך 5 השנים שקדמו להגשת הבקשה לאזרחות, מתוכן שנה אחת בתוך השנתיים שקדמו להגשת הבקשה.

3. ייחוס משפחתי / ירושה: ילדי אזרח אוסטרלי

אדם שנולד מחוץ לאוסטרליה אחרי 26 בינואר 1949, במועד לידתו היה לפחות אחד מהוריו אזרח אוסטרלי, אופיו חיובי וגילו 16 ומעלה יוכל לזכות באזרחות אוסטרלית מכח ייחוסו המשפחתי. יצוין, כי על מנת שיוכלו ילדיו של מועמד מסוג זה לזכות באזרחות אוסטרלית עליו לשהות באוסטרליה שנתיים לפחות באופן מצטבר.

4. חידוש אזרחות

אזרח אוסטרלי לשעבר, אשר נאלץ לוותר על אזרחותו האוסטרלית על מנת שלא לאבד אזרחות נוספת בה החזיק או נתקל בקושי משמעותי בעניין זה, יכול לחדש את אזרחותו האוסטרלית באם גילו 16 ומעלה ואופיו חיובי. יצוין, כי אזרח אוסטרלי אשר ויתר מרצון על אזרחותו (בניגוד לאבדן האזרחות מאילוץ) אינו זכאי לאזרחות אוסטרלית וכך גם ילדיו – במידה ונולדו לאחר ויתורו מרצון על אזרחותו כאמור.

5. ילדים של אזרחים לשעבר

ילדו של אזרח אוסטרלי לשעבר אשר נולד לאחר יום 26 בינואר, 1949, יכול לעתור לקבלת אזרחות אוסטרלית בתנאי כי אחד מהוריו הביולוגיים איבד את אזרחותו האוסטרלית במהלך רכישת אזרחות אחרת קודם להולדתו, הנו טוב אופי ומלאו לו 16 שנים במועד הגשת הבקשה.

6. ילדים מאומצים

ילדים מאומצים יכולים להגיש בקשה לקבלת אזרחות אוסטרלית באם האימוץ הושלם מחוץ לגבולות אוסטרליה ובהתאמה עם האמנת האג בנוגע לאימוץ; לפחות אחד מן ההורים המאמצים הינו אזרח אוסטרלי; היחסים החוקיים בין הילד המאומץ והוריו הביולוגיים הסתיימו, וקיימת ראייה באשר לאימוץ.

למידע נוסף
צרו קשר