אשרת בני זוג ומשפחה לאנגליה

בני/בנות זוג של אזרחי אנגליה או של תושבי קבע (בעלי אשרת שהייה בלתי מוגבלת באנגליה), זכאים להגר לאנגליה על יסוד הזוגיות (נישואין או ידועים בציבור) ולעבוד בה, מרגע היכנס אשרה זו לתוקף.

על מבקש/ת ויזה זו להיות בן/ת 18 ומעלה ולענות על התנאים שיפורטו להלן.

בן זוגו של מבקש הויזה עונה על אחד התנאים הבאים:- הנו אזרח אנגליה;

 • השתקע באנגליה (בעל היתר שהייה קבוע או ראיה להיותו תושב קבע);
 • בעל מעמד של פליט או חוסה הומניטרי.
 • המבקש ובן זוגו מתכוונים לחיות יחד באורח קבע באנגליה

על המבקש להוכיח כי הנו עונה על אחד התנאים הבאים:

 • הנו בעל מעמד זוגי מוכר באנגליה;
 • במועד הגשת הבקשה הוא מצוי בזוגיות עם האזרח / תושב הקבע הבריטי מזה לפחות שנתיים;
 • הנו ארוס/ה של בן הזוג הבריטי ויתחתן עמו/ה בברית נישואין / חתונה אזרחית תוך 6 חודשים מרגע היכנסו לאנגליה;
 • ידע באנגלית: על המבקש לעמוד בהצלחה באחד ממבחני האנגלית המוכרים ברמת CEFR (המדד האירופי להערכת שפות) בציון מינימלי של A1 בדיבור והבנה, או שהנו בעל תואר או תעודה אקדמית שנלמדו או נחקרו בשפה האנגלית, וכי תואר / תעודה אלה מוכרים על ידי ה UK NARIC (הארגון הבריטי להערכה והשוואת כישורים ומומחיות), בהיותם שווי ערך למבחני תואר ראשון באנגליה או יותר.
 • בעל מקורות כספיים / יכולת כלכלית מספקים עבורו ועבור התלויים בו ("דרישת הכנסה מינימלית"). על המבקש ובן זוגו להיות בעלי הכנסה משותפת בשיעור של 18,600 ליש"ט לשנה לפחות, אם בכוונת המבקש להתיישב באנגליה עם בן זוגו באורח קבע (קבלת אשרת שהייה בלתי מוגבלת) תוך 5 שנים ממועד הגשת הבקשה.

באם ילדי המבקש אינם אזרחים בריטיים, אזרחי ה European Economic Area) EEA) או בעלי אשרת קבע באנגליה, על המועמד להראות כי לרשותו כספים נוספים בשיעור 3,800 ליש"ט עבור הילד הראשון ו – 2,400 ליש"ט עבור כל ילד נוסף ("דרישת הכנסה מינימלית"). חסכונות יוכלו לשמש במקום הכנסות. שיעור החסכונות צריך להיות לפחות 62,500 ליש"ט, המופקדים מזה שישה חודשים לפחות ביום הגשת בקשת האשרה. באם המבקש אינו עומד בדרישות הכלכליות האמורות, יוכל להסתפק בבקשת אשרה המוגבלת ל – 10 שנים, בהימלא התנאים הדרושים לכך. מועמד יוכל לשהות באנגליה 5 שנים מבלי לעמוד ב"דרישת ההכנסה המינימלית" כמפורט לעיל, באם הנו הורה של האזרח / תושב הקבע או באם הנו זכאי לקצבאות מסוימות, כגון: נכות, סיעוד, סיוע בדיור.

אם המבקש אינו עומד גם בכל הקריטריונים שנמנו עד כה לעיל, יוכל להגיש בקשת אשרה בקטגוריה זו, או את הארכתה, בהתקיים אחד התנאים הבאים:

 • המבקש הנו הורה לבן/ת שהנו אזרח אנגליה ו/או שוהה באנגליה מזה 7 שנים ואין כל היגיון בהוצאתו מאנגליה.
 • חייהם ומגוריהם המשותפים של המבקש ובן זוגו / בן משפחתו מחוץ לאנגליה, כרוכה בקשיים משמעותיים עליהם לא ניתן יהא להתגבר.
 • אי קליטת המבקש  או הוצאתו מאנגליה יהוו הפרה של זכויות אדם.

אם המבקש הנו ארוס/ה של השותף הבריטי עליו להוכיח כי כל קשר וברית נישואין שהיו לו בעבר נסתיימו, וכן עליו לבוא בברית נישואין (רגילים או אזרחיים) עם בן הזוג תוך 6 חודשים ממועד הגיעו לאנגליה.

חשוב לציין, כי בתקופת הביניים, קרי עד הנישואין / חתונה כאמור, לא יוכל המועמד לעבוד באנגליה.

תוקפה של אשרת נישואין הנו שנתיים וחצי, או – 6 חודשים באם המבקש כבר מאורס/ת כאמור.

צור קשר

הנך עשוי/ה לענות על קריטריונים שונים הרלבנטיים לסוגי אשרה שונים, רבים ומגוונים, על כן מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי לבחירת האשרה המתאימה עבורך.

קנגורו שירותי הגירה מתמחה מזה שנים רבות בהגירה ובקבלת כל סוגי אשרות (לטווח קצר וארוך) לאנגליה. אל תהסס לפנות אלינו כדי לדון עם נציגנו את האפשרויות העומדות בפניך ו / או למלא את השאלון שלנו ולשלוח אותו אלינו. נא צור קשר עם נציגנו לקבלת מידע והכוונה ראשוניים, כולל מילוי שאלון.

למידע נוסף
צרו קשר