אשרת נישואין לאנגליה

בני/ות זוג של אזרחים אנגלים או תושבי קבע (בעלי אישורי שהיה בלתי מוגבלים) יכולים להיכנס לאנגליה תחת קטגוריית הנישואין ויכולים לעבוד מיד עם קבלת האשרה.

על מנת לעתור לאשרת נישואין, על המועמד לעמוד בדרישות הבאות:

  • (א) המבקש/ת ובן /בת צריכים להיות מעל גיל 21 כדי להגיש את בקשת הנישואין.
  • (ב) אם המועמד חי ביחד עם בן/בת זוגו תקופה קצרה מארבע שנים, אשרת נישואין תוענק לתקופת ניסיון של שנתיים. אם המועמד עדיין נשוי ומתגורר ביחד עם בן/בת זוגו בתום תקופת השנתיים האמורה באנגליה, אזי תושבות קבע אנגלית (ידועה כהיתר שהיה בלתי מוגבלת) יוענק לו בדרך כלל.
  • (ג) אם המועמד חי ביחד עם בן/בת זוגו במשך למעלה מארבע שנים, אזי יוענק למועמד היתר שהיה בלתי מוגבלת (תושבות קבע) באנגליה, בלא שיהא עליהם לחיות ביחד באנגליה תקופת זמן כלשהי.
  • (ד) האזרח או תושב הקבע האנגלי חייב לפגוש ולהכיר את בן/בת זוגו הזרים.
  • (ה) בכוונת המועמד לחיות ביחד עם בן/ בת זוגו האנגלים.
  • (ו) על המועמד להיות בעל די אמצעים לשלם את הוצאות המחייה שלו ושל בן/בת זוגו והנתמכים בהם בלא לדרוש תמיכת כספי ציבור.
  • (ז) מקום המגורים של המועמד ובן/בת זוגו והנתמכים בהם חייב להיות זמין והולם.

על בני זוג המעוניינים להגיע לאנגליה על בסיס נישואין לעתור לקבלת אישור כניסה קודם להגעתם לאנגליה.

לאחר תקופה כוללת של 3 שנים באנגליה, אם מחזיק אשרת הנישואין עומד בדרישות התושבות אזי ביכולתו לעתור לאזרחות אנגלית.

מועמד המאורס לאזרח אנגלי יכול לעתור לאשרת מאורס בתנאי שפנייתו לקבלת אישור הכניסה נעשית מחוץ לאנגליה. אשרה זו מותנית בנישואי המועמד לבן/בת זוגו האנגלי בתוך תקופה של 6 חודשים באנגליה. אשרת מאורס אינה מאפשרת למועמד לעבוד באנגליה. על המועמד להראות כי בידיו די אמצעים ופתרון דיור באנגליה בלא להיתמך בכספי ציבור קודם ולאחר הנישואין. תנאים נוספים של האשרה כוללים: המועמד חייב להכיר את ארוסו/ה האנגלי וכי בכוונת בני הזוג להתגורר יחדיו באופן קבוע לאחר נישואיהם. בנוסף, נדרש כי בן הזוג הזר יהא בן 21 שנים ומעלה וכי השותף האנגלי הוא בן 21 ומעלה. לאחר הנישואין יכול בן הזוג הזר לעתור לקבלת אשרת נישואין.

מאז שנת 1997, התאפשר לבני זוג בלתי נשואים בני המין השני או בני אותו המין לקבל אישור כניסה לאנגליה תוך שימוש באשרת בני זוג בלתי נשואים. על המועמד להוכיח כי הוא מצוי במערכת יחסים משותפת, הזהה לנישואין, עם בן/בת זוגו במשך שנתיים, וכי זו מערכת יחסים קבועה. על המועמד להראות כי הוא ובן/בת זוגו הינם בעלי די אמצעים ואין הם נזקקים לכספי ציבור וכי מקום מגוריהם פנוי והולם. גילו של בן הזוג הזר יהא 21 שנים ויותר ובן הזוג האנגלי יהא בן 21 שנים לפחות. לאחר תקופה כוללת של 5 שנים באנגליה, ובאם מחזיק האשרה הבלתי נשוי עומד בדרישות קבלת התושבות, כי אז ביכולתו לעתור לקבלת אזרחות.

למידע נוסף
צרו קשר