גרין קארד לארה"ב

ממשלת ארה"ב עורכת הגרלת "גרין קארד אמריקאי" אחת מדי שנה, ובכל הגרלה יש, לכל היותר, 50,00 זוכים. זוכים שעמדו בכל התנאים, ובני משפחותיהם, יכולים לקבל "גרין קארד אמריקאי" המקנה להם את הזכות לחיות ולעבוד בארה"ב.

תכנית זו המכונה גם תכנית הגרלת ה-DV – Diversity Visa- השנתית, מקנה את האפשרות לקבל אשרות תושבות קבע לעומדים בדרישות הזכאות הפשוטות, אך הנוקשות ביותר. ההגרלה נערכת על ידי תוכנת מחשב השולפת באופן אקראי את המועמדים לאשרה זו. האשרות מחולקות בין ששה אזורים גיאוגרפיים, באופן שמספר אשרות גדול יותר מופנה לאזורים להן שיעור הגירה נמוך יותר לארה"ב, ובלא שתוקנינה אשרות לאזרחיהן של מדינות מהן יוצאים יותר מ- 50,000 מהגרים לארה"ב במהלך תקופת 5 השנים הקודמת להגרלה. בתוך כל אזור, אף מדינה לא תוכל לקבל יותר מ- 7% מתוך סך האשרות המוצע, באותה שנה.

על מנת להשתתף בהגרלת ה- DV, יש להימנות על ילידיהן של אחת הארצות המנויות ברשימה, ולהיות בעל השכלה תיכונית או השכלה שוות ערך לה, במשמע, סיום בהצלחה של 12 שנות לימוד בבית ספר יסודי ותיכוני, או שנתיים של ניסיון תעסוקתי במהלך 5 השנים הקודמות להגשת הבקשה, במקצוע הדורש לפחות 2 שנות הכשרה. מי שאינו עומד בדרישות אלו, אל לו להגיש בקשה להיכלל בתכנית הגרלת ה- DV.

משרד הפנים האמריקאי יקבל אך ורק טפסי בקשה אלקטרוניים מלאים לקבלת אשרת ה-DV, המוגשים באמצעים אלקטרוניים

במהלך תקופת ההרשמה. מועדי הקבלה הרשמיים של ממשלת ארה"ב עבור הגרלת 'DV-2010' הינן בין השעה 12 לערך, בצוהרי יום 3 באוקטובר, 2008, ועד צוהרי יום 2 בדצמבר, 2008.

כל הבקשות המוגשות על ידי אדם תפסלנה, במידה ויותר מבקשה אחת הוגשה עבור אותו האדם, בלא קשר לזהות מגיש הבקשה. בעל ואשה יכולים להגיש כל אחד בקשה נפרדת, בתנאי שכל אחד מהם בעצמו עומד בדרישות הזכאות. במידה ויש טעות בבקשתך, ממשלת ארה"ב תפסול את מועמדותך. באחת ההגרלות האחרונות, פסלה ממשלת ארה"ב את מועמדותם של 2.9 מיליון בני אדם בשל טעויות בבקשותיהם.

יש לציין, כי זכיה בהגרלה אינה מבטיחה, באופן אוטומטי, קבלת האשרה. היה ועלית בגורל, תקבל הודעה באמצעות הדואר כששה חודשים לאחר מועד סיום ההגרלה על ידי ה- Kentucky Consular Center, או אז יהא עליך למלא אחר ההוראות המפורטות במכתב האמור, ולהזדרז ולהגיש את כל המסמכים הנדרשים במדויק ולקבל מספר. הבקשות והמסמכים נבדקים על פי סדר המספרים, והאשרות מונפקות למי שבקשתם נבדקה ונמצא כי הגישו את כל המסמכים בצורה מלאה ומדויקת. בכל חודש, מתפרסם מספר האשרות שהונפקו ומספר הבקשות שנבדקו עד כה. אחת שהונפקו כל 50,000 אשרות ה- DV, התכנית עבור אותה השנה תסתיים. על כן, על המועמדים אשר עלו בגורל, ואשר מעוניינים לקבל את האשרה, להיות מוכנים לפעול בהתאם ולהגיש את כל המסמכים הנדרשים באופן מדויק ויעיל, ובמהירות המירבית על מנת לקבל מספר נמוך יותר, ובכך להגדיל את סיכוייהם כי בקשתם תבדק. היה ובקשתך נבדקה ונמצאה כשרה, תקבל הודעה בדואר לגשת אל שגרירות ארה"ב על מנת לקבל את האשרה.

קנגרו שירותי הגירה תשמח לסייע לך בכל שלב ושלב בתהליך קבלת הגרין קארד באמצעות הגרלת ה-DV, ובכך תגדיל את סיכוייך לקבל את האשרה עשרות מונים, ככל שהדבר נוגע לעמידה בדרישות הגשת הבקשה ולמועדים.

למידע נוסף
צרו קשר