הגירה לארה"ב על בסיס משפחה

אדם יכול להגר לארה"ב באמצעות קשרי משפחה.

הגירה על בסיס משפחה מחולקת לקטגוריות הבאות:

אשרת קרוב משפחה מדרגה ראשונה

בן זוג, אלמן וילדים קטינים בלתי נשואים של אזרח ארה"ב, או הורה של אזרח ארה"ב בתנאי שגילו של האזרח האמריקאי הינו מעל 21. אין מגבלות מספריות באשר למספר האשרות המונפקות על פי קטגוריה זו בכל שנה.

אשרת קרוב משפחה בעדיפות ראשונה

בן או בת בלתי נשואים של אזרח ארה"ב, שגילם מעל 21, וילדיהם, אם ישנם. רק 23,400 אשרות מונפקות על פי קטגוריה זו בכל שנה. בקשה זו יש להגיש בארצות הברית.

אשרת קרוב משפחה בעדיפות שניה

בני זוג, ילדים, ובנים ובנות בלתי נשואים של תושבי קבע אמריקאיים חוקיים (מחזיקי "גרין קארד"). רק 114,200 אשרות מונפקות מדי שנה על פי קטגוריה זו. בקשה זו יש להגיש בארצות הברית.

אשרת קרוב משפחה בעדיפות שלישית

בנים ובנות נשואים של אזרחי ארה"ב, ובני זוגם וילדיהם. רק 23,400 אשרות מונפקות על פי קטגוריה זו מדי שנה. בקשה זו יש להגיש בארה"ב.

אשרת קרוב משפחה בעדיפות רביעית

אחים ואחיות של אזרחי ארה"ב, ובני זוגם וילדיהם, בתנאי שגילו של האזרח האמריקאי עולה על 20 שנים. אחים או אחיות למחצה של אזרחי ארה"ב כשירים גם הם להגיש בקשה לאשרה על פי קטגוריה זו, כל עוד מערכת יחסים התבססה בין השניים קודם להגיעם של שני הצדדים לגיל 21. רק 65,000 אשרות מונפקות על פי קטגוריה זו מדי שנה. בקשה זו חייבת להיות מוגשת בארצות הברית. לאשרה זו יש פונים רבים מאד וסיום הטיפול בבקשות הרבות שהצטברו ייקח לפחות 13 עד 15 שנים.

בכל הקטגוריות שלעיל, מונפק "גרין קארד" כחלק מהשגת זכות תושבות הקבע האמריקאית.

למידע נוסף
צרו קשר