הגירה לארה"ב על בסיס תעסוקה

ישנם ארבעה סוגים שונים של אשרות על בסיס תעסוקה בארצות הברית, אשר זהות לתושבות קבע בארה"ב (השגת "גרין קארד"). סיווג אשרות אלו נעשה על פי שיטה המכונה "שיטת עדיפות EB".
יש מגבלה מספרית על אשרות על בסיס תעסוקה – העומדת על 140,000 לשנה. יש לציין, כי אשרות אלו מאפשרות למחזיקיהן לחיות ולעבוד בארצות הברית על בסיס קבוע.

אשרת EB-1

אשרת כישורים מיוחדים – אשרה זו מתאימה לאנשים בעלי יכולות יוצאות דופן במדעים, אומנויות, השכלה ועסקים או אתלטיקה; מרצים יוצאים מן הכלל או חוקרים; וכן מנהלים ודירקטורים מסוימים ברמה בינלאומית. המועמד אינו זקוק להצעת עבודה או לנותן הכרה על מנת לעמוד בדרישות קטגוריה זו. יחד עם זאת, על המועמד להוכיח כי ביכולתו לזקוף לזכותו הישג חד פעמי, בעיקר פרס בינלאומי מוכר וחשוב, או לפחות אחד מתוך השלושה הבאים: קבלה של פרסים מוכרים פחות ברמה לאומית או בינלאומית; חברות באיגוד הדורש הישגים יוצאים מן הכלל; הוצאה לאור של מידע אודות המועמד בפרסום מקצועי; תרומה מקורית מדעית, למדנית, אומנותית, אתלטית או בתחום העסקים; כתיבת מאמרים מלומדים; ביצוע תפקיד מוביל עבור ארגונים ומוסדות; השתכר שכר גבוה ובהצלחה מסחרית באומנויות הבמה.

עד 40,000 אשרות לשנה עשויות להיות מונפקות על פי קטגוריה זו.

אשרה EB-2

אשרת ויתור על רקע אינטרס לאומי/יכולות חריגות – אשרה זו מתאימה למועמד בעל תארים מתקדמים או בעל יכולות יוצאות דופן אשר העסקתו בארה"ב מהווה עניין לאומי למדינה. באם המועמד יכול לספק 3 מתוך הקריטריונים הבאים, אזי הוא עשוי להימצא כשיר: בעל דרגה רשמית, דיפלומה, תעודה או עבר אקדמי במוסד מוכר הקשור לתחום יכולותיו המיוחדות; יכול להמציא הוכחות ממעסיקים נוכחיים או קודמים המצביעים על 10 שנות ניסיון באותו התחום; בעל רישיון או תעודה המסמיכה אותו לעסוק בתחום מקצועו; יכול להוכיח כי שכרו מעיד על יכולות חריגות; חברות באיגוד מקצועי; הוכחה על קבלת הכרה בהישגיו ותרומתו לתחומו או לתחום התעשיה מידי עמיתיו, רשויות ממשלה או ארגון מקצועי; והוכחות נוספות שהן ספציפיות לתחום התמחותו. במרבית המקרים, אשרת EB-2 חייבת להיות מלווה בתעודת עבודה המתקבלת מאת משרד העבודה, וזו דורשת הכרה על ידי מעסיק אמריקאי במועמד.

עד 40,000 אשרות לשנה עשויות להיות מונפקות על פי קטגוריה זו.

אשרת EB-3

אשרות עובדים מומחים, עובדים מקצועיים, ועובדים אחרים – מועמד שהינו עובד מקצועי נדרש להוכיח כי הינו בעל דרגה מספיקה לעמוד בדרישות של עיסוקו והינו חבר באיגוד המקצועי של מקצועו. מועמד מיומן/מומחה נדרש להוכיח כי בעת הגשת מועמדותו ביכולתו לבצע עבודה מקצועית הדורשת לפחות שנתיים של הכשרה או ניסיון (שאין טבעה עונתי או זמני). השכלה שמעבר לתואר שני עשויה להחשב כרלוונטית לאשרה זו. הסיווג של "עובד אחר" מתייחס למועמד שהינו בעל הכשרה ו/או ניסיון בתחום שהיצע העובדים בו נמוך בארה"ב. לשם הרצת הליכי אשרת EB-3 נדרש להשיג ויזה לארה"ב במסגרת אישור עבודה ממשרד העבודה, והדבר דורש קבלת הכרה ממעסיק אמריקאי במועמד.

עד 40,000 אשרות לשנה עשויות להיות מונפקות על פי קטגוריה זו.

אשרת EB-4

אשרת מהגרים מיוחדים/עובדי דת – עובדי דת מסוימים, שליחי דת, אנשים שעובדים בתפקיד מקצועי או בשליחות דתית או מקצוע דתי הינם מועמדים מתאימים לקבלת אשרה

למידע נוסף
צרו קשר