אשרת נישואין לקנדה

קרבה משפחתית לתושב קבע / אזרח קנדי שהגיע לגיל 18 עשוייה להוות בסיס לקבלת אשרת תושב קבע בקנדה. קרוב המשפחה הקנדי יידרש להתחייב לתמוך במהגר בן המשפחה / קרוב והמתלווים אליו לתקופה שבין 3 ל- 10 שנים.

יש לציין, כי למחוז קויבק כללים משלו לגבי הכרה בבני משפחה, ראה:  www.immigration-quebec.gouv.qc.cal

I. בן זוג  – "על פי נישואין" / "ידוע בציבור" / "בן זוג":

בן זוג "על פי נישואין" (ממין שונה / מאותו מין) של תושב קבע / אזרח קנדי יהא זכאי לאשרת תושב קבע בכפוף להיותו בן 16 שנים לפחות. אדם מוגדר כבן/בת זוג "על פי נישואין" באם הוא נשוי לתושב/ אזרח הקנדי בנישואין מוכרים וחוקיים. ניתן לקבל אשרה במסלול זה גם בזכות בן/ת זוג מאותו מין שהוא/היא אזרח/ית / תושב/ת קבע קנדי/ת, בכפוף להצגת תעודת נישואין מוכרת על ידי המחוז / אזור הקנדי ובתנאי שהנישואין נערכו בקנדה! אם נערכו הנישואין מחוץ לקנדה יוכל התושב / אזרח קנדי לעתור בבקשה להכיר בבן זוגו במסלול זה לצורך קבלת אשרה זו.

"ידוע בציבור" (ממין שונה / מאותו מין) הנו מי שהאזרח / תושב הקנדי חי עמו במסגרת יחסים זוגיים תקופה רצופה של שנה. נטל ההוכחה על התושב / אזרח קנדי להוכיח סטטוס זה על ידי המצאת מסמכים המעידים על כך, לרבות כי בני הזוג הקימו וניהלו יחד משק בית משותף תחת קורת גג אחת.

"בן/בת זוג" (ממין שונה / מאותו מין) הנם בני/ות זוג אשר מנסיבות חריגות שאינן בשליטתם נמנע מהם להיכלל בהגדרה "ידועים בציבור" או בני זוג "על פי נישואין". בין בני זוג יחסי תלות הדדית במשך שנה או יותר, בעלי קביעות מסוימת ובעלי מחויבות המאפיינת יחסים של בני זוג על פי נישואין או ידועים בציבור.

II. הגירת משפחות

תושב קבע / אזרח קנדי יוכל לסייע לבן משפחתו המעוניין להגר לקנדה, שהנו:

  • הורה או סב.
  • ילדיו התלויים בו כולל ילדים מאומצים. ילד תלוי הינו ילד שגילו פחות מ- 22, שאין לו בן זוג "על פי נישואין" או "ידוע בציבור", או ילד שהינו סטודנט הלומד לימודים מלאים ועודנו תלוי בהוריו כלכלית עוד לפני שמלאו לו 22, או ילד שהיה ועודנו תלוי בהוריו עוד קודם שמלאו לו 22 בשל נכות / מגבלה.
  • ילדים מתחת לגיל 18 שבן המשפחה הקנדי מתכוון לאמץ.
  • אח, אחות, אחיין, אחיינית או נכד/ה שהינו יתום, מתחת לגיל 18 ואינו בסטטוס "נשוי" או "ידוע בציבור".
  • קרוב משפחה בכל גיל ושלא ביחס קרבה מהמנויים לעיל.

יצוין, כי קיימת דרישת רמת הכנסה מסוימת כלפי תושב הקבע / אזרח הקנדי.

למידע נוסף
צרו קשר