אשרת עבודה לקנדה

שנים האחרונות הנפיקו רשויות ההגירה הקנדיים (IRCC) למעלה מ-90,000 אשרות עבודה לזרים. ויזת עבודה לקנדה ניתנת לתקופה ממושכת או זמנית. כל אדם שאינו אזרח קנדי או תושב קבע בקנדה, חייב באשרת עבודה בתוקף (למעט במקרים בהם אין צורך בכך, כפי שיפורט בהמשך). מחזיק באשרת עבודה אינו זכאי להגר באמצעותה ויהא עליו להגיש בקשה להגירה / תושבות קבע, בהתאם לתנאים שיובאו להלן.

1. אשרת עבודה פתוחה – Open Work Permit

אשרה זו תאפשר למחזיק בה לעבוד עבור כל מעסיק בקנדה, למעט מעסיקים המופיעים ברשימת המעסיקים שאינם עומדים בתנאים הדרושים לשם כך, ר': www.canada.ca/en .

תהא/י זכאי/ת לאשרה זו באם הנך:

 • תושב קבע בקנדה והגשת בקשה מתאימה.
 • בן משפחה תלוי של תושב קבע בקנדה המגיש בקשה כאמור.
 • בן/ת זוג או ידוע/ה בציבור של סטודנט/ית או עובד/ת קנדי/ת.
 • פליט/ה, מבקש/ת מעמד פליט, אנשים מוגנים ובני משפחותיהם.
 • חלק ממחזיקי אשרת תושבות זמנית.
 • עובדים צעירים המשתתפים בתכניות מיוחדות.

2. אשרת עבודה מסוימת – Employer Specific Work Permit

תעודת אשרה זו נושאת את פרטי המעסיק המיועד, תקופת העבודה המותרת ומקום העבודה. לצורך קבלתה על המבקש לעמוד במבדקי הערכה של ה – Labor Market Impact Assessment (LMIA) הנערכים על ידי המאגר הקנדי העולמי של אנשי מקצוע (The Global Talent Stream) במסגרת תכנית העובדים הזרים הזמניים הקנדית(The Temporary Foreign Worker Program ) . לאחר קבלת תוצאות מבדקי ה LMIA, חובה על המועמד להגיש את הבקשה לאשרה.

3. אשרת מטפל/ת צמוד/ה

קבלת ויזת עבודה לקנדה מטפל/ת צמוד/ה כרוכה בהליך ייחודי. מטפל צמוד יטפל בילדים, מבוגרים או מוגבלים, במשק בית פרטי. לאחר עבודה של שנתיים יוכל המועמד לבקש אשרת תושב קבע.

4. תנאים כלליים נוספים

על מנת לקבל אשרת עבודה בקנדה, על המועמד לספק לרשויות ההגירה הקנדיים  (IRCC) התחייבויות והוכחות כלהלן:

 • כי יעזוב את קנדה בסוף תקופת העסקתו;
 • כי בידו מספיק אמצעים לסיפוק צרכיו וצרכי משפחתו בתקופת שהותו קנדה;
 • כי אינו מהווה סכנה ביטחונית;
 • כי הנו אזרח שומר חוק ואינו בעל רישום/מים פלילי/ים אקטואליים;
 • כי בריאותו תקינה;
 • כי ביכולתו להמציא כל מסמך שיידרש בכל עת על ידי רשויות ההגירה הקנדים.

תנאים מגבילים העשויים לחול על אשרות עבודה בקנדה

 • סוגי עבודות אשר בהם בלבד רשאי מחזיק האשרה לעסוק.
 • הגבלות באשר למעסיק עבורו יעבוד המועמד.
 • מיקום העבודה
 • משך תקופת העבודה.

מחזיק ויזת עבודה לקנדה יהא זכאי לאשרת "מבקר" עבור בן/ת הזוג או הידוע/ה בציבור וילדיו התלויים. בן זוג כאמור המעוניין לעבוד בתקופת שהותו בקנדה, יצטרך להגיש בקשה עצמאית לקבלת אשרת עבודה בקנדה.

חדש – ויזת עבודה לקנדה ומקום עבודה בקנדה לנהגי סמיטריילר ורתכים

אם אתה נהג סמיטריילר בעל רישיון וניסיון של לפחות 3 שנים במקצוע, מעוניין לעבוד בקנדה, ובעל ידע בסיסי באנגלית, באפשרותנו לסדר לך ויזת עבודה ומקום עבודה בקנדה עם אפשרות להגר! תנאים דומים לבעלי נסיון בתחום הריתוך.

למידע נוסף
צרו קשר