הגירה לפרובינציות בקנדה

כאשר אדם מעונין להגר לאחד המחוזות (פרובינציות) הקנדיים כמועמד של אותו המחוז, הליכי ההגירה מתחלקים לשני שלבים. השלב הראשון כולל השגת מינוי והשלמת הליכי המועמדות של הפרובינציה המסוימת בה מעונין המועמד להתיישב. משרדי ההגירה של אותו המחוז בו הנך מעוניך להתיישב ישקלו את בקשתך בהתבסס על צרכי ההגירה של המחוז ובהתחשב בהזדמנויות התעסוקה והעסקים אותם תוכל להציע, ותוך בחינת כוונתך האמיתית להתיישב באותו המחוז.

אחת שאושרה המועמדות למחוז המסוים, יש להגיש בקשה נפרדת לרשויות ההגירה והאזרחות הקנדיים לשם קבלת תושבות קבע.

היוצאת מן הכלל להליך שני השלבים אשר פורט הינה הפרובינציה של קויבק, אשר לה הליכי מיון הגירה נפרדים לאשרות בעלי מקצועות ועסקים.
לעניין זה ר' הקישור הבא: www.canada.ca ו- https://www.quebec.ca/immigration

יש לציין, כי מועמדות לפרובינציות אינן מוערכות בהתבסס על מבדק ששת השלבים של התוכנית הפדרלית להגירת בעלי מקצועות אשר פורטה בסעיף 1 לעיל.

למידע נוסף על אופן קבלת מועמדות בפרובינציה מסוימת, תחת קטגוריית ההגירה המקצועית או קטגוריית העסקים, ר' בקישורים הבאים:

Alberta: www.alberta.ca

British Columbia: www.welcomebc.ca

Manitoba: www.immigratemanitoba.com

New Brunswick: https://www.welcomebc.ca/

Newfoundland and Labrador: www.gov.nl.ca/immigration

Northwest Territories: www.immigratenwt.ca

Nova Scotia: www.novascotiaimmigration.com

Ontario: www.ontarioimmigration.ca

Prince Edward Island: www.princeedwardisland.ca

Saskatchewan: www.saskatchewan.ca

Yukon Territory: www.education.gov.yk.ca

למידע נוסף
צרו קשר