הגירה לקנדה על בסיס עסק

תוכנית הגירה לקנדה על בסיס עסק מטרתה למשוך אנשי עסקים מנוסים להשקעה או ייזום עסקים בקנדה, לטובת חיזוק הכלכלה הקנדית.

מועמדים בקטגוריה זו נבחנים על פי יכולתם הכלכלית והפיננסית, בתכנית זו שלוש קטגוריות –

  1. הגירת משקיעים
  2. הגירת יזמים
  3. הגירת בעלי מקצועות עצמאיים

הגירת משקיעים

על המועמד להוכיח ניסיון בעסקים, הון עצמי חוקי בערך מינימלי של 1,600,000 דולר קנדי ונכונות להשקיע 800,000 דולר קנדי.

את ההשקעה האמורה (800,000 דולר קנדי) יש להפקיד ברשויות ההגירה והאזרחות הקנדיים לתקופה של 5 שנים. בחלוף 5 השנים מוחזרת ההשקעה למועמד, ללא ריבית. ההשקעה מובטחת על ידי ממשל המחוז הקנדי, העושה בו שימוש לחיזוק כלכלת המחוז ויצירת מקומות עבודה.

בנוסף, יהא על המועמד לצבור 35 נקודות לפחות, על יסוד הקריטריונים הבאים:

  • ניסיון עסקי – המועמד יידרש להוכיח ניסיון עסקי של שנתיים לפחות בתוך 5 השנים שקדמו להגשת הבקשה = 20 נקודות. עבור כל שנת ניסיון נוספת יקבל המועמד 5 נקודות נוספות ולכל היותר – 35 נקודות.
  • גיל – לפי גילו של המועמד במועד הגשת הבקשה – מקסימום 10 נקודות לקבוצת הגיל שבין 21 ל – 49 שנים.
  • השכלה – עד 25 נקודות יוענקו למועמד בעל תואר שני או דוקטורט או לפחות – 17 שנות לימוד מלאות ושוות ערך לכך. לבדיקת שיעור הנקודות להן זכאי המועמד בתחום ההשכלה, ראה מידע נוסף פה
  • שליטה באנגלית או צרפתית – עד 24 נקודות יוענקו למועמד בעל שליטה באנגלית ו/או צרפתית – קריאה, כתיבה והבנה. לבדיקת הניקוד המוענק במבחני השפות.
  • כושר הסתגלות – עד 6 נקודות יוענקו למועמד עבור:

נסיעה לקנדה לשם חקירה ובדיקת האפשרויות העסקיות שערך המועמד בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה.

נטילת חלק בתוכנית הגירת בעלי עסקים – מיוזמתן המשותפת של הממשל ואחת הפדרציות הקנדיות.

האמור לעיל יוכח על ידי המועמד באמצעות מסמכים.

הגירת יזמים

מסלול זה יאפשר למועמד בעל ניסיון עסקי והון נקי בשווי של לפחות 300,000 דולר קנדי, אשר הושג באופן חוקי, להגר לקנדה כתושב קבע, יחד עם בן זוגו וילדיו התלויים בו. התנאים: שלמועמד ניסיון בניהול ובבעלות על לפחות שליש מעסק שנה אחת מתוך 3 השנים מהגיעו לקנדה, וליצור גידול בשווי משרה מלאה אחת לפחות עבור אזרח קנדי או תושב קבע שאינו המועמד עצמו או מי מבני משפחתו.

על המועמד להסכים לחתום על הצהרה הקובעת כי בכוונתו וביכולתו לעמוד בתנאים אלה החלים גם על כל בני משפחתו. תנאים אלו מפוקחים על ידי רשויות ההגירה והאזרחות הקנדים לאחר ההגעה לקנדה.

בנוסף, על המועמד להשיג 35 נקודות לפי הקריטריונים שנמנו לעיל.

הגירת עצמאיים

אפשרות להגירת עצמאיים בעלי מקצוע וניסיון רלוונטי בתרבות, ספורט או ניהול חוות, ובכפוף לתרומתם המשמעותית לחיי התרבות והספורט בקנדה או לרכישה וניהול של חווה בקנדה. על המועמד להיות עצמאי בתחומי התרבות או הספורט, או להשתתף ברמה בינלאומית בפעילות תרבות או ספורט, או שהינו בעל ניסיון בניהול חווה.

בנוסף, על המועמד להשיג 35 נקודות לפי הקריטריונים שנמנו לעיל.

  • שליטה באנגלית וצרפתית – עד 24 נקודות יוענקו למועמד בהתאם ליכולותיו לקרוא, לכתוב, להבין ולדבר בשפות אנגלית וצרפתית. התוצאות שהשיג המועמד במבחני השפה המוכרים והמקובלים על ידי רשויות ההגירה והאזרחות הקנדים, יקבעו את מספר הנקודות שיוענקו למועמד.
  • נתונים מתאימים – עד 6 נקודות יוענקו למועמד עבור רכיב זה, הכולל: רמת ההשכלה של בן הזוג (מנישואין או ידוע בציבור); אם המועמד או בן זוגו למדו או עבדו בקנדה; אם למועמד או לבן זוגו קרובי משפחה מדרגה ראשונה בקנדה.

החל מ – 1.9.2006 מתחלקים הליכי הטיפול בבקשה לאשרת עסקים לשני שלבים:

שלב ראשון – מילוי טפסים, הגשת הבקשה ותשלום אגרת הבקשה.

שלב שני – מילוי והגשת המסמכים התומכים בבקשה.

לאחר החלטת פקיד ההגירה בעניינך, יהא עליך ועל בני משפחתך לעבור מבדקים רפואיים. בנוסף, יהא על המועמד ובני משפחתו מעל לגיל 18 להציג תעודת יושר (מהמשטרה).

למידע נוסף
צרו קשר