התכנית הפדרלית להגירת בעלי מקצועות

מסלולי הגירה מהירה לקנדה

The Express Entry Migration Programs to Canada

מסלולי ההגירה המהירה לבעלי מקצוע יאפשרו למועמד להגר לקנדה יחד עם בני משפחתו / בן/ת זוגו והתלויים בו ולהימנות בה כתושב קבע (Permanent Resident).

קיימים שלושה סוגי תכניות הגירה מהירה:

 1. תכנית ההגירה הממשלתית לבעלי מקצוע
 2. תכנית ההגירה הממשלתית לבעלי מלאכה
 3. תכנית ההגירה לבעלי ניסיון עבודה בקנדה

גם פרובינציות וישובים בקנדה (להבדיל מערים) מגייסים מהגרים במסגרת תכנית ההגירה המהירה, באמצעות "תכנית הגירה לפרובינציות" (Provincial Nominee Program – PNP) במטרה לענות על צורכי שוק העבודה הקנדי.

תכנית ההגירה הממשלתית לבעלי מקצוע – The Federal Skilled Workers Program

תכנית זו תאפשר לבעל המקצוע / המיומנות / המומחיות הנדרשת בתחומו, שהנו גם בעל הידע הנדרש באנגלית או בצרפתית ובעל כישורים דרושים נוספים, להגיש את נתוניו לבדיקה ובחינת התאמתו להיכלל במאגר הגירה במסלול זה, באמצעות מערכת הדירוג הכללית הקיימת. מועמד אשר יוזמן בעקבות הדירוג האמור, יידרש להגיש בקשת הגירה מלאה תוך 60 ימים ממועד הזמנתו.

המבקש להיכלל במאגר מסלול מהיר זה, יידרש לעמוד בתנאים הבאים:

 • בעל מקצוע הכלול ברשימת "המקצועות המתאימים להגירה לקנדה"  –  Canada) Current Occupations for Immigration).
 • עבד במשרה מלאה במקצוע הרלבנטי במשך 12 חודשים ברציפות, או 12 חודשים (סה"כ) במשרה חלקית במהלך 10 השנים האחרונות.
 • השיג את מספר הנקודות הדרוש בשש הקריטריונים (the six selection factors):

שליטה בשפה האנגלית או הצרפתית:

עמידה במבחן בשפה האנגלית ו/או הצרפתית בהתאם לנדרש על פי "מבדק השפה הקנדי" (The Canadian Language Benchmark – CLB) – בציון 7 לפחות בכל אחד מחלקי מבחן זה.

לימודים והשכלה:

המועמד יהא זכאי לניקוד כמפורט להלן, בהתאם ללימודיו והשכלתו:

כל תואר / תעודה / הכשרה שנתקבלו מחוץ לקנדה, חייבים להיות מאת מוסד רשמי המוכר גם בקנדה

(Educational Credential Assessment (ECA) report from an approved agency in Canada).

רמת השכלהמספר נקודות
דוקטורט25
תואר שני23
שני תארים ראשונים או דיפלומות של שאחת מהן שלוש שנים או יותר22
דיפלומה או תואר של שלוש שנים או יותר21
דיפלומה או תואר של שנתיים19
דיפלומה או תואר של שנה15
בגרות5

ניסיון תעסוקתי:

מועמד יהא זכאי לניקוד הבא, באם יוכיח ניסיון תעסוקתי במקצועו, בהיקף משרה מלאה (30 שעות שבועיות) או שיעור שעות דומה (מצטבר) במשרה חלקית:

 • שנה אחת – 9 נק'.
 • שנתיים-שלוש שנים – 11 נק'.
 • ארבע-חמש שנים – 13 נק'.
 • שש שנים או יותר – 15 נק'.

גיל:

מועמד יהא זכאי לניקוד בהתאם לגילו ביום התקבל בקשתו, כדלהלן:

גילמספר נק'
מתחת ל-180
18-3512
3611
389
398
407
416
425
434
443
452
461
47 או יותר0

תכנית לבעלי ניסיון עבודה בקנדה – Canadian Experience Class

כדי להגיש בקשה לוויזה זו על המבקש לעמוד בתנאים הבאים:

 1. לפחות 12 חודשים של תעסוקה במשרה מלאה בקנדה בשלוש שנים האחרונות טרם הגשת הבקשה במשרה מנהלית, מקצועית או טכנית.
 2. צבירת ניסיון העבודה בקנדה עם הסמכה מתאימה.
 3. עמידה בתנאי השפה האנגלית או הצרפתית.
 4. מתכונן לגור מחוץ לקוויבק.

ניסיון עבודה במסגרת תעסוקה עצמאית או בזמן היות המבקש סטודנט במשרה מלאה אינה נחשבת תחת הוויזה הזו

ניקוד עבור הצעת עבודה בקנדה:

מועמד יהא זכאי לנקודות באם הוא מחזיק בהצעת עבודה במקצועו / תחומו במשרה מלאה בקנדה, ממעסיק קנדי, לתקופה של 12 חודשים לפחות ובלבד שההצעה תקפה ביום הגשת הבקשה לויזה.

נתונים מזכים נוספים –

מועמד יהא זכאי לניקוד גם במקרים הבאים:

 • בן/ת זוגו הנו בעל כישורים בשפה האנגלית או הצרפתית המבוססים על תוצאות מבחן שפת דיבור מוכר.
 • למד לפחות שנתיים אקדמיות בבית ספר גבוה (על תיכוני) בקנדה, על בסיס הויזה שהוא או בן/ת זוגו מחזיק/ה.
 • הנו בעל ניסיון תעסוקתי בן 12 חודשים לפחות בקנדה, על בסיס הויזה שהוא או בן/ת זוגו מחזיק/ה.
 • יש לו/ה קרובים בקנדה שהנם בעלי אזרחות קנדית / תושבות קבע.

תכנית ההגירה הממשלתית לבעלי מלאכה – Federal Skilled Trades Program

תכנית זו מיועדת למעוניינים להיעשות תושבי קבע בקנדה כבעלי מלאכה, כאשר לשם כך:

 • בכוונת המועמד לחיות בפרובינציה – מחוץ לקוויבק.
 • המועמד הנו בעל הציון הנדרש באנגלית או בצרפתית על פי "מבדק השפה הקנדי"
 • (Canadian Language Benchmark – CLB) או -) NCLC7 in French ) בציון 7 לפחות.
 • המועמד עומד בדרישות ביחס למלאכה הרלבנטית לבקשתו במסגרת תכנית זו.
 • המועמד מחזיק בהצעת עבודה למשרה מלאה בתחומו / מקצועו לתקופה של שנה לפחות, או שהנו בעל תעודה מקצועית לגבי מלאכתו הרלבנטית מטעם השלטון הפדרלי המקומי.

רשימת המקצועות הרלבנטיים בתכנית זו, כוללת:

 • עובדי תעשייה, חשמל ובנייה.
 • עובדי תחזוקה ואחזקה.
 • מפקחים ועובדים בתחום אוצרות טבע וחקלאות.
 • עובדי ייצור, עיבוד, פיקוח ומרכזניות.
 • שפים וטבחים.
 • אופים וקצבים.

תכנית לבעלי ניסיון עבודה בקנדה – Canadian Experience Program

במסגרת תכנית זו על המועמד לעמוד בתנאים הבאים:

 • בעל ניסיון תעסוקתי במשרה מלאה בן 12 חודשים לפחות בקנדה בעמדה ניהולית, מקצועית או טכנית, בשלוש השנים הקודמות להגשת הבקשה.
 • רכש את ניסיונו התעסוקתי בקנדה באופן חוקי ומוסדר.
 • עומד בדרישות השפה האנגלית או הצרפתית.
 • מתכוון לחיות מחוץ לקוויבק.

ניסיון תעסוקתי שנצבר כעצמאי או בתקופת לימודים, אינו ממלא אחר הדרישה במסגרת תכנית זו.

הוכחת מקורות והכנסות:

הוכחות מקורות כספיים והכנסות הכרחית במסלול תכנית ההגירה הממשלתית לבעלי מלאכה ותכנית ההגירה לבעלי ניסיון עבודה בקנדה. על המועמד להראות כי בידיו התקציב הדרוש למחייתו ומחיית בני משפתחתו למשך תקופה של 6 חודשים ממועד הגיעו לקנדה. רשימת הסכומים הדרושים כיום להוכחת מצב פיננסי, כוללת:

מספר נפשות במשפחהכמות הכסף הנדרש בדולרים קנדיים
113,757
217,127
321,055
425,564
528,994
632,700
736,407
לכל משפחה בעלת יותר מ-7 נפשות, כל נפש נוספת היא תוספת של3,706

צור קשר

הנך עשוי/ה לענות על קריטריונים שונים הרלבנטיים לסוגי אשרה שונים, רבים ומגוונים, על כן מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי לבחירת האשרה המתאימה עבורך.

קנגורו שירותי הגירה מתמחה מזה שנים רבות בהגירה ובקבלת כל סוגי אשרות (לטווח קצר וארוך) לקנדה. אל תהסס לפנות אלינו כדי לדון עם נציגנו את האפשרויות העומדות בפניך ו / או למלא את השאלון שלנו ולשלוח אותו אלינו. נא צור קשר עם נציגנו לקבלת מידע והכוונה ראשוניים, כולל מילוי שאלון.

למידע נוסף
צרו קשר