קבלת אזרחות לקנדה

כ-150,000 איש נעשים מדי שנה לאזרחי קנדה. על מנת להיות זכאי לאזרחות קנדית, עליך לחיות בקנדה במשך שלוש שנים לפחות מתוך חמש השנים הקודמות להגשת בקשתך לקבלת האזרחות הקנדית. יודגש כי עליך להיות תושב קבע בקנדה במשך שנתיים לפחות קודם למועד הגשת הבקשה. לצורך חישוב משך הזמן לקבלת האזרחות, כל יום בו חי המועמד בקנדה טרם שנעשה לתושב קבע ייחשב כחצי יום וכל יום בו חי המועמד בקנדה לאחר היותו תושב קבע יחשב כיום אחד.

אזרחים קנדים אינם מאבדים את אזרחותם הקנדית רק בשל כך שחיו מחוץ לקנדה שנים רבות.

אזרחים קנדים יכולים להחזיק באזרחות כפולה.

נכון לעכשיו, בן/ת זוג של אזרח קנדי על פי נישואין או ידוע/ה בציבור אינו זכאי/ת לאזרחות קנדית באופן אוטומטי.

אזרחות קנדית למי שנולד/ה מחוץ לקנדה לאזרח/ית קנדה, מוגבלת כיום לדור הראשון שנולד מחוץ לקנדה כאמור בלבד.

למידע נוסף
צרו קשר